Sjekk at røykvarsleren din har batteripute, som på bildet. Hvis typen du har mangler dette, bør den byttes ut. Dette gjelder ikke varslere som er tilknyttet alarmselskaper.

Svakhet i røykvarslere kan føre til brann

Har røykvarsleren din 9 volts batteri, men mangler batteripute som hjelper deg å sette batteriet riktig vei? Da bør den skiftes ut.

TekstIF-REDAKSJONEN
FotoIf
Dato27.01.2021

Flere hundre tusen røykvarslere har konstruksjonssvakheten myndighetene nå advarer om.

Røykvarslerne er blitt solgt under ulike merkenavn i butikkjeder og på nettet.

If har aldri solgt, men vil trygge hjem

Forsikringsselskapet If tilbyr som en ekstraservice og et trygghetstiltak for alle som har boligforsikring i selskapet å bytte ut røykvarslere med denne svakheten kostnadsfritt.

If har selv aldri solgt denne type varslere, men ønsker å hjelpe kundene som har kjøpt andre steder. Kunder med boligforsikring i If kan søke om å få bytte ut inntil fire røykvarslere som er av typen myndighetene har varslet om.

Hvis røykvarsleren din mangler batteripute for å koble til røykvarslerbatteriet, er det mulig å sette inn 9-voltsbatteriet feil vei. De siste årene har det vært flere tilfeller hvor røykvarslere har blitt svært varme og kortsluttet. I enkelte tilfeller har det blitt røykutvikling.

Før jul gikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet sammen ut og advarte om svakheten i mange røykvarslere.

Røykvarsleren til venstre er av en type hvor du kan sette batteriet rett inn. Da kan det plasseres feil, kortslutte og utvikle varme. Røykvarsleren til venstre har batteripute, som gjør at det er umulig å sette batteriet feil.

Røykvarsleren til venstre er av en type hvor du kan sette batteriet rett inn. Da kan det plasseres feil, kortslutte og utvikle varme. Røykvarsleren til høyre har batteripute, som gjør at det er umulig å sette batteriet feil. (Illustrasjonsfoto)

Feilkobling av batteri kan starte brann

Hvis du setter batteriet inn feil vei, kan det fort tappes for energi. Da kan batteriet bli veldig varmt og det kan oppstå røyk. I verste fall kan det utvikle seg til en brann. Er batteriet kortsluttet uten at du vet om det, gir røykvarsleren deg falsk trygghet fordi den ikke fungerer.

  • 9 volts batteri er det firkantede batteriet med to poler på toppen som folk flest forbinder med røykvarslerbatterier. Det er røykvarslere som bruker 9 volts batteri du må sjekke.
  • Batteripute er den lille delen med ledninger som du løfter forsiktig ut av røykvarsleren for å koble batteriet til. Den ser nesten ut som den har to øyne: Dette er polene batteriet festes i, og innretningen er slik konstruert at det er umulig å sette batteriet feil.
Slik ser det riktig ut: 9 volts batteri festet til batteripute. (Illustrasjonsfoto)

Slik skal det se ut: 9 volts batteri festet til batteripute. (Illustrasjonsfoto)

Ifølge tall fra Prognosesenteret finnes det rundt ti millioner røykvarslere hos private i Norge. Omkring 650 000 av disse har ikke batteripute. Røykvarslerne med denne svakheten har blitt solgt i flere år gjennom ulike salgskanaler, som butikkjeder og i nettbutikker.

Selv om det er tillatt å selge røykvarslere uten batteripute, anbefaler myndighetene at du skifter ut alle røykvarslere uten batteripute. Dette gjelder ikke røykvarslere som er levert og montert av alarmselskaper eller røykvarslere som benytter andre typer batterier enn 9 volt.

Slik skjer byttet av røykvarsler

Sikkerhetsbutikken til forsikringsselskapet If har opp gjennom årene bare solgt røykvarslere med batteripute. Men som en service og et sikkerhetstiltak for sine boligforsikringkunder, har If nå besluttet å tilby bytte av opptil fire røykvarslere kostnadsfritt til kunder som har boligforsikring i If. Dette gjelder kunder som oppdager at de har røykvarslere uten batteripute i boligen. Muligheten for å bytte ut gjelder uansett hvor røykvarslerne er kjøpt.

Kunder som ønsker å få tilsendt nye varslere, må kunne dokumentere at de har røykvarsler uten batteripute.

240 000 kunder med boligforsikring i If får i disse dager en e-post med informasjon om hvordan de kan sjekke om de har svakheten i røykvarslere i hjemmet sitt.

Se hvordan du som boligforsikringkunde i If går fram for å søke om nye røykvarslere

Sjekk røykvarsleren i dag!

Leder for skadeforebygging i If, Rune Smådal, forklarer hvorfor forsikringsselskapet tilbyr kundene sine å bytte ut røykvarslere som andre har solgt.

– Vi i If deler bekymringen til myndighetene for røykvarslere som mangler batteripute. Som forsikringsselskap ønsker vi å bidra praktisk til å fjerne en mulig brannkilde. Røykvarslere skal jo forhindre branntragedier, ikke starte dem, sier han.

Slik ser tilkoblingspolene ut på en røykvarsler uten batteripute. Det er lett å sette batteriet feil. (Illustrasjonsfoto)

Slik ser tilkoblingspolene ut på en røykvarsler uten batteripute. Det er lett å sette batteriet feil. (Illustrasjonsfoto)

Han forteller at If er opptatt av å gi kundene gode råd som kan forebygge brann.

– Med informasjonskampananjen vår og tilbudet om å bytte ut røykvarslere kostnadsfritt for kundene, håper vi svært mange sjekker om de har denne type røykvarsler og gjør noe med det, sier Smådal.

Når du bytter ut røykvarsler eller skifter batteri, bør du alltid teste røykvarlseren med testknappen. Da vet du at den virker. Du bør for øvrig alltid sjekke røykvarsleren eller røykvarslerne dine med jevne mellomrom, helst en gang i kvartalet. Minst en gang i året.

Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Du kan levere gamle røykvarslere gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon. Større dagligvarebutikker har ofte eget EE-mottak for småelektrisk.

Se hvordan du som boligforsikringkunde i If går fram for å søke om nye røykvarslere