Svakhet i røykvarslere kan føre til brann

Har røykvarsleren din 9 volts batteri, men mangler batteripute som hjelper deg å sette batteriet riktig vei? Da bør den skiftes ut.

Flere hundre tusen røykvarslere har konstruksjonssvakheten myndighetene nå advarer om. Røykvarslerne er blitt solgt under ulike merkenavn i butikkjeder og på nettet.

Feilkobling av batteri kan starte brann

Hvis røykvarsleren din mangler batteripute for å koble til røykvarslerbatteriet, er det mulig å sette inn 9-voltsbatteriet feil vei. De siste årene har det vært flere tilfeller hvor røykvarslere har blitt svært varme og kortsluttet. I enkelte tilfeller har det blitt røykutvikling. Er batteriet kortsluttet uten at du vet om det, gir røykvarsleren deg falsk trygghet fordi den ikke fungerer.

  • 9 volts batteri er det firkantede batteriet med to poler på toppen som folk flest forbinder med røykvarslerbatterier. Det er røykvarslere som bruker 9 volts batteri du må sjekke.
  • Batteripute er den lille delen med ledninger som du løfter forsiktig ut av røykvarsleren for å koble batteriet til. Den ser nesten ut som den har to øyne: Dette er polene batteriet festes i, og innretningen er slik konstruert at det er umulig å sette batteriet feil.

Ifølge tall fra Prognosesenteret finnes det rundt ti millioner røykvarslere hos private i Norge. Omkring 650 000 av disse har ikke batteripute. Røykvarslerne med denne svakheten har blitt solgt i flere år gjennom ulike salgskanaler, som butikkjeder og i nettbutikker.

Selv om det er tillatt å selge røykvarslere uten batteripute, anbefaler myndighetene at du skifter ut alle røykvarslere uten batteripute. Dette gjelder ikke røykvarslere som er levert og montert av alarmselskaper eller røykvarslere som benytter andre typer batterier enn 9 volt.

Sjekk røykvarsleren i dag!

Når du bytter ut røykvarsler eller skifter batteri, bør du alltid teste røykvarlseren med testknappen. Da vet du at den virker. Du bør for øvrig alltid sjekke røykvarsleren eller røykvarslerne dine med jevne mellomrom, helst en gang i kvartalet. Minst en gang i året. 

Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Du kan levere gamle røykvarslere gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon. Større dagligvarebutikker har ofte eget EE-mottak for småelektrisk.