Steinsprutskade på frontrute

Fem grunner til at det er flere steinsprutskader nå enn tidligere

Dessverre det er bare én ting du selv kan gjøre på veien for å redusere risikoen.

TekstIf-redaksjonen
FotoSigmund Clementz
Dato07.03.2021

Overgangen mellom vinter og vår er høysesong for grus og småstein som skader frontruter. Og, selv om glasskader på bilen er dekket av kaskoforsikringen, og reparasjon av små steinsprutskader er helt uten egenandel, er det likevel irriterende å bli rammet av.

Dette dekker bilforsikringen

Antall steinsprut og glasskader på norske biler har doblet seg de siste 20 årene : I 1997 ble det meldt inn litt over 117 000 skader til forsikringsselskapene i Norge, mens antallet i 2018 økte til mer enn 255 000 skader. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge.

Så hvorfor er det flere og flere som rammes av grus og småstein i frontruta? Her er fem grunner som forklarer noe av det økte skadeomfanget, og et lite tips til hva du selv kan gjøre for å unngå å bli rammet.

1. Flere biler på veiene

Den norske bilparken har økt, og det fører naturlig nok til at antallet skader også øker. Samtidig bidrar tettere trafikk til at risikoen blir større.

2. Økt veistandard

Norge har fått flere veier med parallelle kjørefelt. Det er ofte på slike veier – og ved akselerasjonsfelter, der folk kjører inn på motorveiene – at steinsprut oppstår. Påkjøring til ny vei og forbikjøring er blant de vanligste årsakene til steinsprut.

3. Mer strøing og piggfrie dekk

Statens vegvesen og andre som holder veiene kjørbare om vinteren bruker mer grus og sand enn tidligere, og flere gater og veier blir strødd jevnlig.

Dessuten har piggfrie vinterdekk er blitt vanlig mange plasser, og det fordrer et annet vintervedlikehold. Samtidig er piggfrie vinterdekk laget av myke gummiblandinger hvor grus og småstein lettere setter seg fast i mønsterets lameller og slynges videre mot bilen bak.

4. Tynnere frontruter

Frontrutene blir tynnere og tynnere, og det øker sannsynligheten for at de lettere får skader. En frontrute er rundt 10 prosent tynner i dag enn for noen år siden.

5. Skvettlappene er borte

For noen tiårsiden hadde alle biler skvettlapper som fanget opp mye av grusen som ble slynget bakover. Moderne biler har ikke lenger disse skvettlappene, og det bidrar til mer steinsprut på veiene.

Det er vanskelig å verge seg mot steinsprut i trafikken, men det beste rådet er:

Hold god avstand til bilen foran. Da reduserer du risikoen for å få en steinsprutskade i frontruta til en viss grad.

Dette gjør du ved steinsprut

  • Dekk til skaden med gjennomsiktig tape, slik at smuss ikke fester seg og gnager i glassåret.
  • Reparer ruta så raskt som mulig. For hver dag som går kan skaden bare bli verre.
  • Husk at du er dekket av kaskoforsikringen din ved steinsprut. Småskader er det heller ikke egenandel på, og verkstedet melder selv inn skaden til forsikringsselskapet ditt.

Se om du har riktig bilforsikringen og beregn pris her