Derfor må du slutte å bruke denne laderen

Noen få mobilladere har kortsluttet. Som et sikkerhetstiltak kaller If alle tilbake.

Forsikringsselskapet If og leverandøren BSP AS tilbakekaller 17 400 tidsstyrte mobilladere etter at det er oppdaget komponentsvikt og kortslutning i seks ladere. 

De seks laderne sluttet å virke, men disse hendelsene har ikke ført til skader utover ødelagte komponenter inni USB-laderne. Salg og distribusjon ble umiddelbart stanset da If fikk kjennskap til hendelsene. 

Laderne som trekkes tilbake har en tidsstyringsknapp og blå If-logo. 

– Selvsagt å trekke laderne

– Vi trekker laderne tilbake av sikkerhetshensyn. Batteri- og ladesikkerhet er noe vi er opptatt av, og vi ønsker ikke at kundene våre skal bruke en mobillader hvor det har vært tilfeller av kortslutning og komponentsvikt, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. 

– Det er selvsagt for oss å trekke tilbake en lader hvor det er oppdaget slik svikt. Derfor må laderen ikke brukes. Den må kasseres. Ved de seks hendelsene har det vært snakk om at laderen har kortsluttet og sluttet å virke, uten at det har blitt skader utenfor selve laderen, sier Clementz. 

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.
Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Ber kundene slutte å bruke

De 17 400 kundene som har fått lader etter å ha gjennomført If Boligsjekk eller har kjøpt laderen gjennom If Sikkerhetsbutikk, har blitt kontaktet på e-post av If. 

  • I e-posten ber If om at kundene slutter å bruke laderne som er gitt ut ved boligsjekk og levere dem inn til returstasjon eller der hvor småelektrisk el-avfall vanligvis blir levert inn.  
  • De som har kjøpt lader gjennom sikkerhetsbutikken blir kontaktet og bedt om å levere dem inn til returstasjon eller der hvor småelektrisk elavfall vanligvis blir levert inn. De vil få kjøpesummen tilbake via en registreringsside koblet opp mot ordrenummer ved kjøp. Dette nummeret ligger i e-posten de får.

Laderen har vært på markedet i Norge siden januar 2019. 

DSB er rutinemessig varslet 

Det er firmaet BSP AS som er juridisk produsent og importør av laderen. Firmaet BSP Partner AS driver If Sikkerhetsbutikk på vegne av forsikringsselskapet. Tilbakekallingen skjer i samarbeid mellom selskapene, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er rutinemessig varslet.  

DBI Norge, som er en avdeling av Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, har på oppdrag av If gjennomført en uavhengig undersøkelse av ladere som har sluttet å virke. 

– Selv om det etter undersøkelsene viser seg at det er liten risiko for brann eller personskade, velger BSP AS og If i samarbeid å tilbakekalle laderne som et føre-var-tiltak, sier Clementz. 

Produktansvarlig i BSP AS, René Depuis, opplyser at laderen også er solgt hos enkelte forhandlere i et mindre antall under merkenavnet Homesafe. BSP AS ber om at de som har Homesafe-ladere tar kontakt med forhandleren hvor de kjøpte produktet for å levere inn lader og få igjen pengene.