Gasslangen på grillen har begrenset holdbarhet. (Foto: If)

Denne slangen er hagens farligste

Visste du at slangen på gassgrillen går ut på dato? Slik sjekker du den.

TekstIF-REDAKSJONEN
FotoIf

Gasslekkasje kan føre til at mer enn pølser og biff kan bli svidd i grillsesongen. Derfor er det godt å være forberedt før sommerkosen setter inn.

Gasslangen til grillen har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. Sterk sol og store temperaturforandringer tærer på gummien, påpeker forsikringsselskapet If.

Sjekk produksjonsår

Året den er produsert står tydelig merket på slangen. Det er en god tommelfingerregel er å bytte slange hvert andre eller tredje år. Alle som begynner grillsesongen bør sjekke slangen og koblinger nøye for sprekker og lekkasjer.

Ulykker ved gassgrilling skjer som oftest når en person bruker en grill som ikke har vært brukt på en stund, eller rett etter påfylling og feste av gassbeholderen på grillen.

Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet.

En slik pensling med såpe bør du faktisk gjøre flere ganger i løpet av grillsesongen.

Sjekk for lekkasjer

Nesten hver tredje som eier en gassgrill utfører ikke vedlikehold av grillen, går det fram av en undersøkelse TNS Gallup gjorde for forsikringsselskapet If for noen år siden. Samtidig svarte én av seks at de føler ubehag eller er «litt redde» i nærheten av installert gass, som gassgrill og gasskomfyr.

Se alltid etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.

Det et finnes ikke noe fasitsvar på hvor lenge en gasslange varer.

Noen ganger kan den vare kortere enn to år, andre ganger lenger. Står grillen ute hele året, vil slangen og grillen bli utsatt for større belastninger. Særlig sterkt direkte sollys og temperaturforandringer gjennom årstidene påvirker levetiden til gummien i slangen.

Gassgrill? Disse seks tingene bør du passe på

  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Luften kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker. Hold åpen ild, glødende sigaretter og elektriske gnister langt unna!
  • Oppbevar helst gassflasken utendørs. Aldri plassér gassbeholderne under terrengnivå, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.
  • Sjekk rørforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert såpevann som du pensler på. Bobler = lekkasje.
  • Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med én gang.
  • Hold grill og gassbeholder i god stand. Ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.
  • Gassbeholdere må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid stå oppreist.

Kilde: Forsikringsselskapet If