Nok en gang er Ifs barneforsikring blant de beste!

En god barneforsikring er til for å sikre et barns fremtid. Norsk Familieøkonomi trekker frem vår beste barneforsikring som et anbefalt produkt i sin grundige test.

TekstIf-redaksjonen
FotoNTB Scanpix/Shutterstock
Dato22.01.2020

Dersom et barn blir utsatt for en alvorlig sykdom eller en ulykke, påvirker det hele familiens hverdag. I If legger vi derfor vår stolthet i å kunne tilby en av markedets beste barneforsikringer.

En god barneforsikring gjør en vanskelig eller utenkelig situasjon litt bedre. En erstatning gir økonomisk frihet og muligheten til å leve et så normalt liv som mulig.

Derfor bør du forsikre barnet ditt

Barnets beste – på lang sikt

Her i Norge er vi privilegerte med et godt helsevesen rundt oss. Barna våre blir tatt ekstra godt vare på – spesielt ved akutte hendelser. Imidlertid kan det oppstå situasjoner der en god forsikring kan utgjøre en vesentlig forskjell på lang sikt.

I Norsk Familieøkonomi sin grundige test legges det stor vekt på at en barneforsikring først og fremst nettopp skal sikre barnets fremtid, i tillegg til å gi foreldrene ekstra trygghet.

Nok en gang befinner If seg helt i toppsjiktet. Vår barneforsikring gir økonomisk og psykologisk førstehjelp, solid erstatning ved varig skade og sykdom, muligheter for ombygging av bolig, samt månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet.

Sterk femmer på terningen!

Norsk Familieøkonomi ruller en femmer på terningen for If i sin store test, og omtaler barneforsikringen vår som et produkt som trygt kan anbefales. De skriver blant annet:

«I år som i fjor skiller If seg ut med dobbel erstatning ved invaliditetsgrad over 50 prosent, og den høyeste uførekapitalen som i tillegg kommer til utbetaling ved 40 prosent uførhetsgrad – i motsetning til 50 prosent som er vanlig. Dette viser at Super barneforsikring fra If fremdeles er en svært god barneforsikring».

Nytt av året er det at vår barneforsikring har fått økt sats på sykehusopphold og langvarig fravær fra skole/barnehage. I tillegg har erstatningssummen for ombygging av bolig økt fra 200 000 til 400 000 kroner.

Noen av fordelene med vår beste barneforsikring

Over halvparten av alle barn i Norge er forsikret. Selv om de fleste av oss ikke liker å tenke på at vi kan få bruk for barneforsikringen, er det viktig å vite hva den kan gi deg dersom det utenkelige inntreffer.

  • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlig sykdom eller skade
  • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom dersom barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
  • Midler til ombygging av bolig (400 000 kroner, mot tidligere 200 000)
  • Erstatning dersom barnet får nedsatt funksjonsevne (invaliditet) som følge av sykdom eller ulykke
  • Månedlig utbetaling dersom barnet blir ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen
  • Engangsutbetaling dersom barnet blir varig ufør og ikke kommer ut i full jobb som voksen
Les mer om vår barneforsikring her