Derfor velger flere å forsikre barna

Over halvparten av barn i Norge har barneforsikring og flere blir det. Her er de viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

TekstIf-redaksjonen
FotoShutterstock / NTB scanpix
Dato08.01.2019

En vanlig misoppfatning, er at barnet ikke trenger en egen barneforsikring fordi vi har et godt offentlig helsevesen der alle barn får den hjelpen de trenger ved akutte hendelser. Og det her helt riktig. Men, barneforsikring handler ikke om å snike eller kjøpe seg plass i helsekøen.

Det kan nemlig oppstå situasjoner der du trenger en god barneforsikring for å kunne ta deg av barnet på best mulig måte, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig. En barneforsikring handler i bunn og grunn om å ta vare på barnets fremtid.

– Det aller viktigste er å ha en barneforsikring som tar vare på barnet på lang sikt, og som sikrer at barnet får en økonomisk selvstendig fremtid. Det offentlige tar godt vare på barna våre når de er små. Men når barna fyller 18 år, forsvinner mange stønader, og det er derfor ekstra viktig å hjelpe barna når de blir voksne, forteller produktsjef for barneforsikring i If, Malin Diesen.

Les mer om vår barneforsikring og beregn pris her
Anders RIkstad, If

Produktsjef for barneforsikring i If, Malin Diesen. Foto: Anders RIkstad, If

Unngå at barnet blir minstepensjonist i ung alder

Det kan være vanskelig å se for seg at barnet ditt blir ufør i ung alder på grunn av sykdom eller skade. Men alvorlig sykdom og skader som oppstår i barndommen kan påvirke barnets evne til å arbeide senere i livet.

– Skulle det skje, vil barnet få uføretrygd fra NAV når han eller hun er ferdig på skolen. Ved uførhet før fylte 26 år, gir NAV en minstesats på drøyt 280 000 kroner i året før skatt i uføretrygd, ved 100 prosent uførhet. Dette tilsvarer omtrent det som en minstepensjonist tjener i dag, sier Diesen.

– En barneforsikring med uførepensjon vil derfor sikre barnet en høyere månedlig utbetaling helt frem til pensjonsalder, eller til han eller hun kan begynne å jobbe.

Dersom barnet ditt skulle blir varig ufør, vil det utbetales en engangserstatning på 1 millioner kroner ved uførhet. I tillegg kommer 72 000 ekstra per år i uførepensjon, noe som tilsvarer cirka 6000 kroner ekstra i måneden.

Dette vil bidra til at barnet ditt kan ha en høyere levestandard og livskvalitet. Samt at det kan hjelpe barnet å komme seg inn i boligmarkedet, eller på andre måter bidra til at han eller hun kan leve et selvstendig liv som voksen.

Nedsatt funksjonsevne etter ulykke

Barneforsikringen gir også en utbetaling ved invaliditet, det vil si hvis barnet får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssummen er enten på 1, 1,5 eller 2 millioner kroner.
Størrelsen på utbetalingen avhenger av invaliditetsgraden.

Ved alvorlig ulykke kan behovet for økonomisk støtte være ekstra stort. Derfor gis det dobbel erstatning der ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.

– Ved 100 prosent invaliditet utbetaler vi inntil 4 millioner kroner. Disse pengene er for bedre livskvaliteten ved funksjonsnedsettelse, og kan brukes til tilrettelegging og tilpasning, avslutter Diesen.

Dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikringen hjelper deg også på kort sikt. Et langvarig sykehusopphold kan ha stor innvirkning på familieøkonomien. En barneforsikring gjør derfor fallhøyden mye mindre den dagen uhellet er ute.

– Om barnet havner på sykehus og sykehusoppholdet varer i 10 dager sammenlagt, utbetales dagpenger på 450 kroner, per døgn. Utbetalingen gjelder fra og med første dagen, i inntil 365 døgn, sier Diesen.

Disse pengene kan for eksempel brukes til reise- og hotellkostnader for mor eller far om barnet havner på sykehus langt hjemmefra.

– Ved langvarig sykdom eller skade som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole i minst 45 døgn sammenhengende, gis det også utbetaling på 450 kroner per døgn.

Utbetalingen gjelder fra og med døgn 45, i inntil 365 døgn, og kan hjelpe familieøkonomien til å gå rundt når du har andre ting å bekymre deg over.

Større økonomisk frihet i en livskrise

Enkelte sykdommer og skader kan derimot føre til store endringer i livet for hele familien. I noen tilfeller må kanskje foreldrene være mye borte fra jobb en periode, mens i andre tilfeller må kanskje hele boligen bygges om. Da kan et økonomisk tilskudd komme godt med for at familien skal kunne leve så normalt som mulig.

– Økonomisk førstehjelp er en engangsutbetaling på 300 000 kroner. Disse pengene kan brukes til å dekke merkostnader som følge av ulike sykdommer eller skader, eller at begge foreldrene har mulighet til å være hjemme fra jobb over en lengre periode. Utbetalingen kommer umiddelbart etter at en diagnose er stilt, forteller Diesen.

Les mer eller beregn pris på barneforsikring her

Dette gir Ifs barneforsikring til familien på kort sikt:

  • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlige sykdom eller skade
  • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
  • Behandling hos krisepsykolog for hele familien hvis barnet blir alvorlig sykt eller skadet
  • Støtte til ombygging av bolig
  • Tilgang til helsepersonell gjennom online lege og Helsetelefonen. Her kan du stille store og små helserelaterte spørsmål og få svar fra erfarne leger og sykepleiere.

Dette gir Ifs barneforsikring for å sikre barnets økonomiske fremtid:

  • Erstatning hvis barnet for varige skader som følge av sykdommen eller ulykken
  • Månedlig utbetaling hvis det skjer noe i barndommen som gjør at barnet ikke kommer ut i full jobb som voksen, enten midlertidig eller permanent
  • Engangsutbetaling hvis barnet får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan delta i arbeidslivet som voksen. Gjelder også ved psykisk lidelse.

Les mer og bestill barneforsikring her

Tema

Barn
Bil
Bolig