Helseforsikring for BFO

Helseforsikring gir deg rask tilgang til privat behandling

Du blir ikke frisk av å stå i kø. Med helseforsikringen vår er du garantert behandling innen 10 virkedager, slik at du kan komme deg raskt tilbake til hverdagen igjen. Vi bruker de beste private sykehusene og spesialistene i Norge og Europa.


 • Spesialistbehandling/operasjon

  Time hos legespesialist innen 10 virkedager. Operasjon hvis medisinsk nødvendig.

 • Fysikalsk og manuell behandling

  Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, osteopat og naprapat.

 • Etterbehandling

  Etterbehandling og rehabilitering når du er ferdig med operasjonen.

 • Psykolog

  Behandling hos psykolog eller psykiatrisk sykepleier.

 • Online allmennlege

  Gratis tilgang til norske allmennleger via video

Velg mellom 10 eller 20 virkedager behandlingsgaranti 10 dager 20 dager
10 dager behandlingsgaranti

Garantert spesialistvurdering innen 7 virkedager og behandling/operasjon innen 10 virkedager.

20 dager behandlingsgaranti

Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling/operasjon innen 20 virkedager.

Personlig medisinsk rådgiver

Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling.

Behandling, reise og opphold

Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse.

Fysikalsk behandling

Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist.

Behandling hos psykolog

Psykologbehandling ved psykiske plager.

Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser
som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall.

Rusavhengighet

Behandling av rusavhengighet.

Opptrening etter operasjon

Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist.

Second opinion

Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist.

Vertikal Formidling

Vertikal formidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning.

Eget telefonnummer

Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon.

Døgnåpen helsetelefon

Døgnåpen helsetelefon for hele familien - for enkle tips og råd.

Gratis online konsultasjon

KRY – online legetime på mobil. Timen gjennomføres som videosamtale. Gjelder også barn under 18 år.

Digitalt helsekort

Digitalt helsekort med viktige telefonnummer og link til pålogging.

Last ned forsikringsvilkåret hvis du vil se en fullstendig beskrivelse av hva forsikringen dekker.


Gratis online legekonsultasjon

KRY og If har inngått et samarbeid som gjør at du slipper å dra til fastlegen for enkle ting.

Les mer om online konsultasjon

Bruk helseforsikringen din

Hvis du skal bruke helseforsikringen din, f.eks. hvis du trenger operasjon eller behandling, må du registrere saken din.

Bruk helseforsikringen din