PFF - Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund

PFF har valgt If som samarbeidspartner. Sammen har vi utviklet en skreddersydd pakke for deg som fysioterapeut. Avtalen gir deg både prisfordeler og betjeningsfordeler.

Pakken inneholder

  • Klinikkforsikring - dekker inventar/løsøre samt en avbruddsdekning
  • Lovpålagt yrkesskadeforsikring – gir erstatning ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet eller dødsfall som følge av a​rbeidsrelaterte ulykker og sykdommer
  • Sykeavbruddsforsikring – dekker faste løpende utgifter i sykmeldingsperioden
  • Helseforsikring – gir garantert behandling innen 14 virkedager

Alle medlemmer av PFF er dekket av en kollektiv gruppelivsforsikring som gir en utbetaling til etterlatte ved død på 10G.

Bedriftens viktigste ressurs

Som fysioterapeut er det du og dine kollegaer som er bedriftens viktigste ressurs. Dere besitter kompetanse som ikke enkelt kan erstattes på kort varsel. Dette er derfor viktige forsikringer som dere bør vurdere:

Sykeavbrudd – dekker løpende utgifter

De fleste utgiftene fortsetter å løpe selv om driften skulle stoppe opp på grunn av sykdom. Sykeavbruddsforsikringen sørger for at bedriften klarer seg selv om inntektene reduseres i en periode. Forsikringen dekker dine faste, løpende dagsutgifter samt lønn over 6G.

Personalforsikring – økt økonomisk trygghet i hverdagen

I tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, bør du vurdere å supplere med en personalforsikring. Da vil du være forsikret mot ulykker og sykdom som faller utenfor yrkesskadeloven. For eksempel ulykker som skjer i fritiden, belastningsskader, hjertesykdom og kreft. Vår helseforsikring sikrer rask hjelp med både diagnose og behandling i det private helsevesen. Vi garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 14 virkedager.

Service og betjening

Hos oss får du et eget dedikert team som står til din disposisjon. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med en gjennomgang av ditt og bedriftens forsikringsbehov.

PFF sin nettside

Besøk nettsiden til Privatpraktiserende fysioterapeuters forening

​Om forsikringene våre

Pensjonsforsikring

Helseforsikring

Reiseforsikring

Sykeavbruddsforsikring

Ansvarlig for avtalen hos If

Kontakt Forsikringspartner AS på telefon 22 51 13 70 eller send e-post.

Send melding til Forsikringspartner