Entreprenørforsikring

I If har vi mer enn 40 års erfaring som spesialister i entreprenør- og håndtverksbransjen. Vi samarbeider med de største interesseorganisasjonene innen bygg og håndverk og har sertifisert egne spesialister i de ulike bransjene. Vi kjenner din bransje, og vi vet hvilke risikoer og utfordringer du som entreprenør møter i hverdagen.

Vi dekker bedriftens totale forsikringsbehov

  • industri-, bedrifts​-, og butikkforsikring
  • firmabiler
  • arbeidsmaskiner
  • entreprenør- og bedriftsansvar
  • prosjektforsikring
  • utstyr og løsøre på bygg- og anleggsplass etc.

I tillegg tilbyr vi også all øvrig forsikring samt pensjonsordning med ett av markedets beste avkastning.

Service og betjening

Du kan være trygg på at bedriften har markedets beste forsikringer og at du er i trygge hender om det skulle skje en skade. Vi tilbyr egne entreprenørspesialister som er entreprenørsertifisert og har lang erfaring med byggentreprenøres forsikringsbehov.

Hos oss får du et hurtig og effektivt skadeoppgjør og vi løser mer enn halvparten av alle skader innen 24 timer. Og med If Login har du tilgang til forsikringene dine 24 timer i døgnet.