Snøvarsel på e-post

Vinteren 2009/2010 opplevde vi mange ulykker og skader på grunn av tung snø og is. Målet med varslingen på e-post er å redusere antall personulykker og skader på bygninger. Mange av ulykkene som ble omtalt i media forrige vinter, kunne vært unngått dersom takene hadde vært ryddet i tide og vært i forskriftsmessig stand.

If har valgt å samarbeide med Meteorologisk institutt

Sammen med Meteorologisk institutt har vi i If utviklet et helt nytt og avansert verktøy hvor vi kan tilby alle våre kunder nøyaktig snøvarsel tilpasset de generelle bygningskrav som din kommune stiller til snølastverdi. Hvert bygg har i tillegg egen dimensjonering for snøtyngde. Her må du selv sjekke hva som gjelder for ditt bygg. Vårt snøvarsel er ment som en påminnelse, men du er selv ansvarlig for å følge opp når taket må ryddes.

Rasfareskilt er ingen sovepute

De siste årene har vi sett en voksende trend i at bedrifter og borettslag henger ut rasfareskilt, men uten å rydde taket for snø og is. Tiltaket er positivt, men avviserskilt er ingen sovepute. I følge politivedtektene er du som gårdeier like fullt ansvarlig for å fjerne farlige istapper og snø snarest. Når fare for ras er over skal avvisere straks fjernes.

En nyttig veiledning

Er du usikker på hvordan du skal rydde taket på en trygg og sikker måte anbefaler vi at du tar en titt på Statens bygningsmessige etat (SBE) sine sider. SBE utga i 2001 en melding om "råd om snø på tak". Her finner du retningslinjer og tiltak mot alvorlige hendelser ved store snømengder på tak. Er du usikker på hvilken snølast taket ditt er dimensjonert for å tåle og hva som er kritisk snølast kan du finne svar her.

Noen tips før du rydder taket for snø

Før du måker taket må du kjenne konsekvensene av de valgene du gjør når du måker det. Som gårdeier må du også tenke på sikkerheten til den eller de som skal rydde taket for deg. Det er fort gjort å skade taket når snø fjernes.

  1. Vurder hvor snøen havner når taket ryddes. Sjekk at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner tåler den ekstra belastningen
  2. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Dette kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig
  3. Har snøen langs veggene fonnet seg helt opp til taket må du være forsiktig med å sette inn maskinelt utstyr for å fjerne snø på bakken. Samme forhold som under pkt. 2 kan oppstå, og snømengden på hele takflaten kan dermed bli satt i bevegelse
  4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler
  5. Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning
  6. Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen, det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen noe snø på taket (10 - 20 cm).

Kilde: SBE "råd om snø på tak" 2001.

Mer informasjon om forsikring av bygninger​​​