Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon - OTP

Bedrifter som omfattes av bestemmelsen om obligatorisk tjenestepensjon:

  • Hvis bedriften har minst to arbeidstakere som har arbeidstid og lønn, og dette tilsvarer 75 % eller mer sammenlignet med en fulltidsstilling, skal det etableres en ordning for obligatorisk tjenestepensjon
  • Dette gjelder også for bedrifter som har minst én arbeidstaker uten eierinteresser, hvor lønn og arbeidstid utgjør 75 % eller mer sammenlignet med en fulltidsstilling

Ordningen med obligatorisk tjenestepensjon vil også gjelde for bedrifter hvor ansattes lønn og arbeidstid utgjør 20 % eller mer av en fulltidsstilling. Det forutsettes da at de ansatte samlet gjør arbeid tilsvarende minst to årsverk.

Hvem skal ha obligatorisk tjenestepensjon?

Obligatorisk tjenestepensjon gjelder i utgangspunktet for alle medarbeidere. Forutsetningen er at de må være minst 20 år og utfører minst 0,2 årsverk.

Når skal pensjonsordningen opprettes?

For den ansatte gjelder obligatorisk tjenestepensjon fra første arbeidsdag.

Hvis bedriften går fra en posisjon hvor det ikke er krav om obligatorisk tjenestepensjon, til en posisjon hvor kravet gjelder:

  • Da er det en frist på seks måneder for å opprette en ordning for de ansatte

Bedriftens kostnader

I tillegg til de direkte forsikringskostnadene skal bedriften betale arbeidsgiveravgift av både pensjonsinnbetalingene og av omkostninger relatert til pensjonsordningen.

Hvilke forsikringsordninger som gjelder

Det er to typer obligatorisk tjenestepensjon; innskuddspensjon og ytelsespensjon. Bedriften bestemmer selv hvilken ordning de vil tilby sine medarbeidere.

Vi tilbyr If Pensjon som er en innskuddspensjon. Enkel administrasjon, høy avkastning og lave kostnader.

Obligatorisk tjenestepensjon
Vi tilbyr en fleksibel og god obligatorisk tjenestepensjon i samarbeid med Danica.