Rapport om ekstremvær og forebygging

Hvor langt har norske kommuner kommet i klimatilpasningsarbeidet?

Sommeren 2019 lanserte If en ny rapport om norske kommuners evne til å forebygge følgene av ekstremvær. Vi har spurt alle norske kommuner hvor langt de er kommet i klimatilpasningsarbeidet.

Rapporten er laget av CICERO Senter for klimaforskning på oppdrag fra If. Den viser at hele syv av ti norske kommuner har opplevd ekstreme værhendelser de siste ti årene. Et tydelig trekk i rapporten er at det er kommunene som har opplevd dramatiske værhendelser, som også har kommet lengst i tilpasningsarbeidet.

- Nøkkelen til trygge lokalsamfunn finner vi hos kommunene. Vi håper at svarene i denne rapporten vil inspirere de som ikke har alle planer klare, slik at enda flere kommuner sitter med gode planer når vi spør igjen til neste år, sier Ivar Martinsen, leder for Bedriftsmarkedet i If.

Stavanger har kommet lengst

Sammen med blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) lanserte han rapporten under et arrangement på Arendalsuka.

Det er Stavanger som er den best klimatilpassede kommunen i landet blant de som har gitt svar, med Nedre Eiker og Bærum på de neste plassene.

- Vi har engasjert oss i klimaspørsmålet i flere år. Våre tall og erfaringer viser tydelig at flere og flere blir rammet av følgene av klimaendringene. Kjellere står fulle av vann, bedrifter må stanse driften og permittere ansatte, og hele lokalsamfunn kan til tider bli lammet av naturens herjinger. Når dette skjer, står vi i forsikringsselskapene klare til å hjelpe – det er selve kjernen i hva vi gjør.

Men fordi utviklingen er så dramatisk som den er, vil vi i tillegg øke vår forebyggende innsats rettet mot klimaskadene. Endringene krever mer kunnskap, mer samarbeid og flere smarte løsninger for at vi skal kunne leve trygt også i årene som kommer. Det er ikke lenger nok å rydde opp etter skadene, for de vil skje igjen og igjen hvis vi ikke gjør noe, sier Martinsen.

Sprer kunnskap

- Ifs bidrag nå er å spre kunnskap om klimatilpasning – til læring, inspirasjon og handling. Samtidig skal vi fortsette å bygge opp igjen når skader skjer. Vi vet sjelden hva den egentlige verdien av vårt forebyggende arbeid er, men vi er helt sikre på at klimatilpasningsarbeidet kommer til å ha uvurderlig verdi for kommende generasjoner, sier leder for informasjonsavdelingen, Jon Berge.

Her kan du lese og laste ned hele rapporten

Les også:  Miljøforsikring dekker bedriftens ansvar etter Naturmangfoldsloven