skademelding transport - kjøp og salg

Opplysninger om bedriften

Firmanavn *
Gateadresse
Postnummer
Organisasjonsnummer
Bankkontonummer
Forsikringsavtalenummer

Er bedriften merverdiavgiftspliktig/frivillig registrert i avgiftsmanntall? *

Kontaktperson *
E-postadresse *
Telefonnummer

Jeg samtykker i at min kommunikasjon med If i denne saken foregår via e-post *

Avsender *

Opplysninger om mottaker

Navn *
Telefon
Kontaktperson
E-postadresse
Mobiltelefon

Opplysninger om skaden

Sted og dato for avsendelse *
Sted og dato for ankomst *
Varetype *
Transportmiddel *
Navn på transportør/speditør *
Vareverdi *
Type emballasje
Vekt
Beskrivelse av skaden (årsak, art og omfang) *
Når ble skaden oppdaget? *

Var skaden synlig ved ankomst?

Hvor er varene nå?

Er det reklamert skriftlig ovenfor transportør? *

Skriftlig reklamasjon må sendes til transportør omgående for å ivareta muligheter for å søke regress. Kopi av reklamasjon sendes If.

Spesifisert krav *
Totalt erstatningskrav (valuta) *
Utbetal til (navn og adresse)
Bankens navn, adresse, swiftkode og kontonummer
Hvor kan skadet gods besiktiges?
Leveringsbetingelser
Hvem er ansvarlig speditør?
Annen informasjon som er relevant for saken
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt... Skjemaet blir sendt...

Her kan du lese om vår behandling av personopplysninger