skademelding godsansvar

Kjøretøyets registreringsnummer *

Opplysninger om bedriften

Firmanavn *
Organisasjonsnummer
Bankkontonummer
Forsikringsavtalenummer

Er bedriften merverdiavgiftspliktig/frivillig registrert i avgiftsmanntall? *

Kontaktperson *
E-postadresse *
Telefonnummer

Jeg samtykker i at min kommunikasjon med If i denne saken foregår via e-post *

Opplysninger om skaden

Skadested *
Beskriv hvordan skaden oppsto *
Hva er skadet/tapt? *

Er det reklamert skriftlig ovenfor transportør? *

Skriftlig reklamasjon må sendes til transportør omgående for å ivareta muligheter for å søke regress. Kopi av reklamasjon sendes If.

Antatt verdi på skadet gods *
Ca bruttovekt på skadet gods
Hvor kan skadet gods besiktiges
Hvem fremmer krav mot transportør?

Har godset egen transportforsikring? *

Navn på godsets transportforsikringsselskap
Annen informasjon som er relevant for saken
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt... Skjemaet blir sendt...