Skademelding godsansvar


Fyll ut skjemaet under og send inn så vil vi behandle skaden din raskt.

Opplysninger om bedriften

Er bedriften merverdiavgiftspliktig/frivillig registrert i avgiftsmanntall?
Jeg samtykker i at min kommunikasjon med If i denne saken foregår via e-post

Opplysninger om skaden

Er det reklamert skriftlig ovenfor transportør?

Skriftlig reklamasjon må sendes til transportør omgående for å ivareta muligheter for å søke regress. Kopi av reklamasjon sendes If.

Har godset egen transportforsikring?
* Obligatorisk felt
Skjemaet blir sendt...