skadeoppgjør eiendom

Hva gjør du når skaden har skjedd?

Når en skade har inntruffet er det viktig at du kontakter oss snarest mulig. Du kan melde skader 24 timer i døgnet. Det enkleste er å melde skaden direkte på nettet, eller ringe 02400. Du kan også kontakte oss ved å sende inn dette skjemaet.

Meld skade direkte på nettet

Brann
Fryser og matvarer
Glass og skilt
Innbrudd og tyveri
Lynnedslag/elektrisk fenomen
Naturskade
Vann
Hærverk
Andre eiendomsskader​
Dyr i landbruket (PDF)

Forebygg skade

Brann er enhver bedrifts store skrekk. Er sikkerhetsnivået godt nok? Er dine ansatte forberedt på å takle en ulykke den dagen det virkelig gjelder?

Ved å forebygge kan du unngå uønskede hendelser og takle en kritisk situasjon hvis skaden allikevel skulle inntreffe. Effekten er økt lønnsomhet og en tryggere arbeidsplass, og sist men ikke minst, muligheten til å få lavere forsikringspremie.

Råd og tips om skadeforebyggende tiltak