Klagemuligheter

Hvis du ikke er fornøyd med oss

Vårt mål er å ha markedets mest fornøyde kunder. Noen ganger hender det at kundene og vi oppfatter en sak forskjellig. Men selv om du ikke er fornøyd, skal det være enkelt å være kunde hos oss.

Hvis du ikke er fornøyd, ta alltid først kontakt med saksbehandler som har behandlet saken din. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. Blir vi ikke enige, har du flere muligheter til å kunne gå videre med saken i If. Gratis naturligvis.

Kontakt Kundeombudet

Hvis du ikke blir enig med saksbehandleren i avdelingen, kan du henvende deg til Kundeombudet. Her kan du få hjelp med vurdering av saken din.

Kundeombudet

Fortsett med Kundepanelet

Hvis Kundeombudet ikke gir deg medhold, kan du henvende deg til kundepanelet vårt. Det består av representanter for både kundene og oss.

Kundepanelet

Er du fortsatt ikke fornøyd

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du gå videre til Finansklagenemda. Se informasjon under.

Kontakt oss

Klageskjema: Fyll ut og send inn

Adresse
Kundeombudet i If, Postboks 240, 1326 Lysaker
E-postadresse.: kundeombudet@if.no
Telefon: 02400

Andre klagemuligheter

Finansklagenemnda
Drammensveien 145
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Telefon 23 13 19 60
Telefaks 23 13 19 70