Få saken din vurdert i

Kundepanelet

Kundepanelet avgjør saken 

Normalt møtes Kundepanelet hver måned for å behandle ulike forsikringssaker. Kundepanelets avgjørelser er bindende for oss og dersom en stemmeavgivning ender uavgjort, avgjøres saken alltid til kundens fordel.

Diskusjonene i Kundepanelet pleier å være livlige og konstruktive og vurderingene har stor betydning i vårt arbeid med å forbedre og forenkle våre forsikringsvilkår og forsikringsbrev.

Er du fortsatt ikke fornøyd

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du som kunde gå videre til Finansklagenemda. Se informasjon til høyre på siden.

Vil du være en del av vårt Kundepanel?

Deltagerne velges for to år av gangen. Det kreves ingen spesiell utdannelse eller bakgrunn for å være med i Kundepanelet. Vi vil annonsere forskjellige steder når det er tid for å finne nye medlemmer.

Kontakt oss

Klageskjema: Fyll ut og send inn

Adresse
Kundeombudet i If, Postboks 240, 1326 Lysaker
E-postadresse.: kundeombudet@if.no
Telefon: 02400

Andre klagemuligheter

Finansklagenemnda
Drammensveien 145
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Telefon 23 13 19 60
Telefaks 23 13 19 70