Få en ny vurdering av saken din

Kundeombudet

Er du ikke fornøyd med hvordan vi har behandlet saken din, for eksempel vedrørende erstatningens størrelse, kan du klage til Kundeombudet.

De innhenter nødvendige opplysninger/dokumentasjon fra selskapet og går igjennom saken din med nye øyne, gjør en upartisk vurdering og vil forklare hva som ligger bak selskapets avgjørelse. Kundeombudet kan anbefale at vi endrer vår beslutning. Får de ikke endret saken din kan du gå videre til Kundepanelet. Kundeombudet behandler selvfølgelig din sak gratis.

Kontakt oss

Klageskjema: Fyll ut og send inn

Adresse
Kundeombudet i If, Postboks 240, 1326 Lysaker
E-postadresse.: kundeombudet@if.no
Telefon: 02400

Andre klagemuligheter

Finansklagenemnda
Drammensveien 145
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Telefon 23 13 19 60
Telefaks 23 13 19 70