Kundeombudet hjelper deg

hvis du ikke er fornøyd med oss

Av og til oppstår det misforståelser og noen ganger gjør vi feil. Derfor har vi et kundeombud som du kan klage til.

Vårt mål er å ha markedets mest fornøyde kunder. Noen ganger hender det at kundens oppfattelse av saken er annerledes enn vår. Men selv om du ikke er fornøyd, skal det være enkelt å være kunde hos oss.

Hvis du ikke er fornøyd med oss

 1. Ta alltid først kontakt med den som har behandlet saken din. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her.
 2. Hvis vi ikke blir enige, kan du henvende deg til kundeombudet vårt. Her kan du få hjelp med vurdering av saken din – helt gratis naturligvis.

Kundeombudet ser på saken din

Kundeombudet ser på saken din med nye øyne. Ombudet skal alltid gjøre en upartisk vurdering av saken.

Slik klager du til kundeombudet:

 1. Send inn klagen din innen 6 måneder.
  Skjema på nett

  Adresse
  Kundeombudet i If, Postboks 240, 1326 Lysaker
  E-postadresse.: kundeombudet@if.no
  Telefon: 21 49 24 00

 2. Kundeombudet kan avgjøre alle forsikringssaker, med unntak av saker som har vært, eller er under behandling i Finansklagenemnda eller i rettsvesenet.

Er du fortsatt ikke fornøyd?

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du som kunde gå videre til Finansklagenemnda.
Finansklagenemnda
Drammensveien 145
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Telefon 23 13 19 60
Telefaks 23 13 19 70