Transportør og egen bil


Transportforsikring for deg som bruker transportør eller egen bil. Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på transportforsikring.

Be om tilbud

Hvorfor egen transportforsikring?

Mange tenker nok at om det skulle skje noe underveis, så dekker transportøren skadene. Men transportørenes ansvar for gods de frakter begrenser seg til ca. 200 kroner pr kilo – uansett varens verdi. Derfor anbefaler vi at du har en transportforsikring også for varer som fraktes av en transportør.

Vit hva du avtaler

Vi anbefaler at alle som sender eller mottar varer og gods, benytter Incoterms 2020. Dette er 11 standardiserte leveringsklausuler, som tydelig angir hvem som har risikoen dersom det skulle skje noe med godset underveis.

Ta ansvar for forsikringen selv

Selv om leveringsbetingelsene sier at de du handler med har forsikringsansvaret, så anbefaler vi deg å ha din egen transportforsikring som dekker fra dør til dør. Da trenger du bare å forholde deg til ditt eget forsikringsselskap om noe skulle skje. Og du slipper diskusjoner om hvor og når varene ble skadet, og hvem som hadde risikoen da skaden skjedde.

Andre transportforsikringer

Flere transportforsikringer som sikrer bedriften din