Tror du transportøren har ansvar for varer underveis?

Vet du hvem som har risikoen når bedriften din bestiller eller sender varer? Den som bestiller, den som sender - eller transportøren? Som mange andre tror du kanskje transportøren har ansvaret for varene de frakter?
Mange tror at de får erstatning fra transportøren om varene dine skades underveis. De kan få seg en overraskelse, sider Arild Larsen, fagsjef for transportforsikring i If.

De fleste bedrifter mottar eller sender varer. Mange tenker nok at om det skulle skje noe underveis, så dekker transportøren skadene. Det gjør de, men bare basert på varens vekt – ikke varens verdi.

Det betyr at alle som har varer som fraktes, til eller fra bedriften, trenger en egen transportforsikring. Likevel er det mange som ikke kjøper forsikring. Det er nok fordi man gjerne tror at transportøren har ansvaret "hele veien".

Transportøren har kun ansvar basert på varens vekt - og ikke verdi

– Mange tror at transportørene forsikrer varene, men det gjør de ikke. De har kun et ansvar for å transportere godset, og har ikke ansvar for verdien, forteller Arild Larsen, fagsjef for transportforsikring i If.

– Transportørens erstatningsansvar begrenser seg faktisk til 170 kroner per kilo. Et smykke kan veie noen få gram, men kan være verdt mange tusen. Likevel blir det altså erstattet av transportøren basert på kilopris.

Vekten avgjør erstatningen – ikke verdien

Med transportforsikring trenger du ikke bekymre deg for varer underveis

En transportforsikring er enkelt forklart en forsikring som ivaretar den som har varer eller gods på vei fra et sted til et annet.

– Det kan være importører eller eksportører, selgere eller kjøpere, eller om du rett og slett har eiendeler som sendes - transportforsikringen dekker hele spekteret,

– Man tenker kanskje ikke over at når varen er i bygningen er den forsikret, men så snart den er sendt, så er den ikke forsikret mer.

Har du transportforsikring i If er det enklere og tryggere å sende og motta varer.

Når går ansvaret over fra selger til kjøper?

– Vi anbefaler at alle som sender eller mottar varer og gods, benytter en av leveranseklausulene i Incoterms® 2010.

Dette er 11 standardiserte klausuler som tydelig angir hvem som har risikoen dersom det skulle skje noe med godset underveis – enten det gjelder transport innenlands eller internasjonalt.

– Både kjøper og selger bør bruke disse klausulene, siden det er snakk om gods som skifter eier underveis, sier Arild.

– Kjøper du varer fra for eksempel Asia må du på forhånd ha avtalt hvem som har risikoen for godset, og det gjør du gjennom Incoterms®-klausulene.

– Det er du som er taperen dersom du ikke har transportforsikring, fordi det er den eneste forsikringen som ivaretar godset underveis, sier Arild.

Ta ansvar for forsikring selv

– Men sett at du mottar varer som er skadet, og du ikke har kjøpt forsikring. Hvordan beregnes da erstatningen og hvor skal du henvende deg?

Det kan kanskje virke forlokkende om den du handler med tar ansvar for å forsikre varene underveis. Men det betyr at du må forholde deg til det forsikringsselskapet de velger dersom varene skades – og det kan være et selskap hvor som helst i verden.

– Vi anbefaler faktisk at du velger en leveringsklausul hvor du selv har forsikringsansvaret hele veien – enten du er kjøper eller selger. Da kan du kan forholde deg til ditt forsikringsselskap, hvor du er kunde. Og du slipper diskusjoner om hvor og når skaden skjedde.

Med en egen transportforsikring i If får du erstatning uansett når skaden oppstod og hvem var ansvarlig for varene da det skjedde.

– Vi utbetaler erstatning til vår kunde uansett, og så kan det være at vi ber om regress fra motpartens forsikringsselskap i ettertid, om det viser seg at de var ansvarlig da skaden skjedde. Men det behøver ikke vår kunde å bry seg om – de får erstatning fra oss med en gang og kan legge saken bak seg.

Vit hva du avtaler

Det kan være vanskelig å bevise nøyaktig når varene ble skadet, særlig om det benyttes flere ulike transportmidler og dere har valgt en leveringsklausul hvor risiko og forsikringsansvar går over fra selger til kjøper underveis i transporten.

Selv om du har din egen transportforsikring må du vite hva hva kalusulene innebærer for deg som kjøper eller selger. Vi har laget et verktøy som enkelt og oversiktlig illustrerer hvem som til enhver tid har risikoen.

Det er du som taper

– Det er du som er taperen dersom du ikke har transportforsikring, fordi det er den eneste forsikringen som dekker godset underveis, sier Arild.

Du kan velge å kjøpe en årsforsikring dersom du jevnlig har vareforsendelser eller kjøpe forsikring for en enkelt forsendelse, forteller Arild.

Han kjenner til flere bedrifter som har gått konkurs fordi de ikke har hatt transportforsikring. De fikk ikke varene de hadde bestilt, men måtte likevel ta tapet.

– Konkursene kunne enkelt vært unngått med transportforsikring. Den hadde dekket tapet. Du må vurdere om bedriften tåler et tap – eller om du bør kjøpe forsikring.

Send oss noen få opplysninger, så gir vi deg et tilbud på transportforsikring.