Incoterms 2010

Vi anbefaler alle som sender eller mottar varer og gods å benytte leveranseklausulene Incoterms 2010.

De forskjellige klausulene i Incoterms 2010

Presentasjonen nedenfor av de ulike leveranseklausulene er ordnet i rekkefølge etter de mest anvendte klausulene. Eksempelvis er EXW en av de vanligste.


EXW - EX WORKS

​Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er stilt til disposisjon på avtalt tid og sted.

FCA - FREE CARRIER

​Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert 1. transportør eller terminal på avtalt tid og sted.

FAS (KUN SJØTRANSPORT) - FREE ALONGSIDE SHIP

​Kjøperen har risikoen fra det øyeblikket godset er levert ved skipssiden.

FOB (KUN SJØTRANSPORT) - FREE ON BOARD​

Kjøperen har risikoen fra og med godset passerer skipets rekke.

CFR (KUN SJØTRANSPORT) - COST AND FREIGHT

Kjøperen har risikoen fra og med godset passerer skipets rekke.

CIF - (KUN SJØTRANSPORT) - COST, INSURANCE AND FREIGHT​

Kjøperen har risikoen fra og med godset passerer skipets rekke. Forsikringen som gjelder til og med ankomsthavnen, skal tegnes av selger for kjøpers regning. Forsikring på den videre transporten innenlands må tegnes spesielt.

CPT - CARRIAGE PAID TO​

Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til 1. transportør eller terminal.

CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO​

Kjøperen har risikoen fra og med godset er levert til fraktselskapet. Forsikringen som gjelder til og med ankomststedet, skal tegnes av selger for kjøpers regning.

DAP* - DELIVERED AT PLACE

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsessted før lossing.

 

* Angir sted hvor godset stilles til kjøpers disposisjon før lossing.

 

DAT** - DELIVERED AT TERMINAL

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på terminal etter lossing ikke fortollet.

** Angir hvilken terminal (herunder; havn, kai, vei-, jernbane-, flyterminal) på bestemmelsessted etter lossing.

DDP - DELIVERED DUTY PAID​

Kjøperen har risikoen fra det øyeblikk godset er tilgjengelig på bestemmelsesstedet. Godset leveres fortollet hvis ikke annet er avtalt.

Incoterms 2010 - unngå misforståelser

Leveranseklausulene Incoterms 2010 viser risker, omkostninger og forpliktelser - uansett om du er kjøper eller selger.

Hvorfor Incoterms 2010?

Bestemmelsene i leveranseklausulene Incoterms 2010 fra det Internasjonale Handelskammeret er laget for å unngå misforståelser mellom kjøpere og selgere.​​

Våre brosjyrer om Incoterms 2010​

Incoterms 2010

Incoterms 2010 (in english)​