Spørsmål og svar om landbruksforsikring

Forsikringsspesialistene deler sin kunnskap

Våre forsikringsspesialister mottar daglig spørsmål om hva forsikringene dekker, og hvilke forsikringer som er nødvendige eller anbefalt. Her finner du spørsmål og svar om landbruksforsikring.

Brannvarslingsanlegg til landbruk

Har dere en samarbeidspartner som leverer brannvarslingsanlegg til landbruk?

Vi har ingen samarbeidspartner for leveranse av brannalarmanlegg til landbruket som vi har spesiell avtale med. Alle leverandører/installatører som er godkjente av Forsikringsselskapenenes Godkjenningsnevnd - er FG-godkjente, og også godkjente og rabattgivende hos oss.

Vi kan videre opplyse at vi har meget god erfaring med anlegg levert fra Drengen AS. Dette gjelder pålitelighet og fravær av feilalarmer.

Dekkes advokat i forbindelse med ekspropriasjon?

Dekker forsikringen advokatutgifter i forbindelse med ekspropriasjon av grunn til Statnett, kraftlinje. Vurderer å anke til overskjønn.

Overskjønnet dekkes med unntak av rettsgebyret. Rettsgebyret i ankeinstans dekkes ikke. For at dekningen skal være tilstede, forutsettes at du har forsikret driftsbygning og eller uthus, og at du videre er personlig eier av landbruksdelen av den forsikrede eiendom. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 80 000. Egenandel kr 4 000 med tillegg av 20 % av det overskytende.

Er det krav til el-kontroll hos dere?

Er det krav til el-kontroll for landbruk hos dere? På samme måte som Gjensidige sikkerhetsavtale med el-kontroll minimum hvert 3 år?

Ja, vi har de samme kravene. De er kort følgende:

  1. Driftsbygning med husdyr. El-kontroll minimum hvert 3. år (som også forskriftene for husdyrhold krever)
  2. Driftsbygninger uten husdyr vurderes fra sak til sak, men vi vil svært ofte kreve el-kontroll for å overta risikoen. Kan kanskje fravikes på små bygninger med svært liten drift.
  3. Veksthus: El-kontroll minimum hvert år.

Hva dekker familieulykke?

Familieulykke, hvordan dekker den, hva er forsikringssum?

Den dekker ulykker hele døgnet. Dekket er bonden og familien. Forsikringssummen er i utgangspunktet som følger, men kan justeres/multipliseres opp med 2, 3 og 4 ganger beløpene nedenfor.

  • Forsikringstaker med ektefelle/samboer og/eller barn - 10 G ved død og invaliditet.
  • Ektefelle/samlivspartner 10 G ved død og invaliditet.
  • Enslig forsikringstaker 1 G ved død og 10 G ved invaliditet.
  • Hvert barn 1 G ved død og 10 G ved invaliditet.

Med ulykkesskade menes fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett, ytre begivenhet - "et ulykkestilfelle", som inntreffer i forsikringstiden.

Kan bil registreres som gårdsbil?

Hadde en gang en gårdsbil, som var registrert som bondens bil med noen begrensninger. Tenker meg å kjøpe en varebil. Finnes denne muligheten fortsatt, og hva er betingelsene? Mener det var forholdsvis gunstig forsikring. Ser for meg en eldre rimelig bil som ikke vil gå mer en maksimalt 5 000 kilometer i året.

Vi har en gårdsbiltariff for biler over 3,5 tonn. Bilen må være over 8 år gammel og eneste kjørelengde er 10.000 kilometer i året. Bilen skal kun benyttes i forbindelse med eget landbruk.

Påvirkes prisen hvis jeg installerer fyrrom?

Hvordan påvirkes årspremien for en driftsbygning (låve) på gården dersom jeg installerer fyrrom (flisfyringsanlegg) i låven? Selvfølgelig etter byggtekniske forskrifter hva gjelder branncelle osv.

Årspremien på driftsbygningen påvirkes ikke av at godkjent fyranlegg monteres i bygningen. Det forutsettes naturligvis at offentlige forskrifter følges. Og for ordens skyld opplyses at selve fyringsanlegget blir å forsikre som en del av driftsløsøret.