Redd liv og verdier – og spar penger på forsikringen din!

Omtrent 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg starter i det elektriske. Moderne drift har ført til økt strømforbruk, som igjen øker risiko for varmgang og brann.

Dette ønsker vi å gjøre noe med, gjennom å støtte installasjon av Active Fire Barrier.

  • Forsikringsrabatt

    Med Active Fire Barrier får du redusert pris på brannforsikringen.

  • Forebygger og reduserer skader

    Active Fire Barrier overvåker el-anlegget og varsler ved kritiske feil. Systemet forebygger brann, og reduserer skaden og kostnadene ved feil og branntilløp.

  • Enkelt og rimelig

    Installasjon av Active Fire Barrier er rimelig og svært enkelt.

Sammen kan vi beskytte liv og verdier

For å aktivt bidra til å redusere brannrisikoen, støtter vi installasjon og vedlikehold av Active Fire Barrier ved å redusere prisen på brannforsikringen på bolighus på gården, driftsbygning og driftsløsøre. Ta kontakt med oss for å få vite hva du kan få i prisreduksjon.

Active Fire Barrier forhindrer brann ­– helt automatisk

Undersøkelser gjort av Landbrukets brannvernkomité (LBK), viser at elektriske anlegg og utstyr står for 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg.

Moderne drift krever mye strøm. I kombinasjon med gasser som eroderer koblinger, og skap som står kaldt, gir dette økt stress på el-anlegget. Som igjen fører til økt risiko for varmgang og branntilløp.

Majoriteten av dagens el-anlegg er eldre og dimensjonert for et langt lavere strømbehov. Samtidig ser vi at nye anlegg kan være utsatt for komponentfeil, installasjonsfeil eller underdimensjonering.

Elektriske feil som medfører overbelastning i fordelingstavle og komponenter, avgir gasser før det oppstår åpen flamme. Active Fire Barrier er et norskutviklet system som oppdager disse gassene og varsler deg om feil i el-anlegget. Systemet kan også kutte strømtilførselen, der dette er forsvarlig, slik at branntilløpet blir forhindret.

Når installasjonen er gjennomført trenger vi følgende dokumentasjon:

  • Samsvarserklæring for installasjon av AFB-systemet.

Senere trenger vi dokumentasjon på at også AFB-systemet er kontrollert ved el-kontroller iht. vanlige forskrifter og bekreftelse på at detektorer er skiftet ut hvert 6. år.

Kontakt en av våre landbrukseksperter så får du vite mer om Active Fire Barrier og hvordan vi sammen kan redusere antall branner i norsk landbruk.