Redd liv og verdier – og spar penger på forsikringen din!

Omtrent 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg starter i det elektriske. Moderne drift har ført til økt strømforbruk, som igjen øker risiko for varmgang og branntilløp.

Dette ønsker vi å gjøre noe med – og vi håper du vil være med!

Bestill Active Fire Barrier
 • Forsikringsrabatt

  Med Active Fire Barrier får du rabatt på forsikringen.

 • Forebygger og reduserer skader

  Active Fire Barrier overvåker el-anlegget og varsler via tidligfasedeteksjon ved kritiske feil. Systemet forebygger dermed brann og reduserer skadeomfang og kostnader ved feil og mindre branntilløp.

 • Enkelt og rimelig

  Installasjon av Active Fire Barrier er rimelig og svært enkelt.

Sammen kan vi bidra til å beskytte liv og verdier

For å aktivt bidra til å redusere brannrisikoen, støtter vi installasjon og vedlikehold av Active Fire Barrier ved å redusere prisen på brannforsikringen på bolighus på gården, driftsbygning og driftsløsøre. Ta kontakt med oss for å få vite hva du kan få i prisreduksjon.

Active Fire Barrier forhindrer brann ­– helt automatisk

Undersøkelser utført av Landbrukets brannvernkomité (LBK) i 2010, med oppfølging i 2014, viser at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr står for 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg.

Norsk klima, og implementering av moderne løsninger i landbruket, medfører et høyt strømforbruk. Dette, i kombinasjon med gasser som eroderer koblinger og skap som står kaldt, gir økt stress på el-anlegget. Som igjen fører til økt risiko for varmgang og branntilløp. Majoriteten av dagens el-anlegg er eldre og dimensjonert for et langt lavere strømbehov enn moderne anlegg. Samtidig ser vi at nye anlegg kan være utsatt for komponentfeil, installasjonsfeil eller underdimensjonering.

Ved elektrisk feil som medfører overbelastning i fordelingstavle og komponenter, avgis det gasser før åpen flamme oppstår. Active Fire Barrier er et norskutviklet system som oppdager disse gassene og varsler deg om feil i el-anlegget, systemet kan også kutte strømtilførselen der dette er forsvarlig slik at branntilløpet blir forhindret.

Når installasjonen er gjennomført så vil vi at du dokumenterer det for oss:

 • Send oss samsvarserklæring for installasjon av AFB-systemet
 • Ved el-kontroller iht. vanlige forskrifter, skal kontroll av AFB-systemet dokumenteres
 • Skifte ut detektorer hvert 6. år

Kontakt en av våre landbrukseksperter så får du vite mer om Active Fire Barrier og hvordan vi sammen kan redusere antall branner i norsk landbruk.