Koronapandemien


– dette gjelder for deg som har Tjenestereiseforsikring

Reiser til utlandet

Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om du kan reise til et land med gyldig reiseforsikring, og om forsikringen omfatter avbestilling av reisen. Kartet blir oppdatert fortløpende når UD offentliggjør hvilke land det frarådes å reise til. 

Se Folkehelseinstituttet (FHI) sitt kart over gule og røde land

Gyldig reiseforsikring i EU, Schengen og Storbritannia

Fra 27. mai kan du reise med gyldig reiseforsikring til både gule og røde land i EU, Schengen og Storbritannia. Forsikringen er gyldig for både vaksinerte og ikke-vaksinerte, og vil gjelde som vanlig, også om du skulle bli smittet av korona på reisen.  

Vær oppmerksom på at reiseforsikringen ikke omfatter merutgifter i forbindelse med: 

 • Innreisenekt eller karanteneplikt ved innreise som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer. For eksempel mangelfull dokumentasjon, karanteneplikt som følge av at man ikke er vaksinert, høyt smittetrykk eller muterte virus i Norge. 
 • Innreisekarantene når du ankommer Norge. 

Les mer om våre reiseforsikringer

Reiser til land utenfor EU, Schengen og Storbritannia

 • Reiseforsikringen er gyldig dersom landet/området er gult på avreisedagen. Om området endres til rødt på reisen, gjelder forsikringen på hele reisen. 
 • Reiseforsikringen gjelder ikke på reiser som påbegynnes når området er rødt. Forsikringen gjelder heller ikke dersom området endres til gult når du er på reisen. 
 • Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra gult til rødt mens du oppholder deg der. 
 • Forsikringen gjelder på gjennomreise i et rødt område, når du reiser fra et gult område og til et annet. Gjennomreisen i rødt område skal være uten overnatting og i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer. For eksempel er en mellomlanding på en flyplass i et rødt land ok og reiseforsikringen er gyldig.  
 • Forsikringen gjelder på reiser hvor norske myndigheter har vedtatt unntak for karantene når du kommer tilbake til Norge (for eksempel dagstur til fritidsbolig i Sverige for å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn).  
 • Forsikringen omfatter ikke merutgifter i forbindelse med innreisenekt eller karanteneplikt ved innreise som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer. Den dekker heller ikke innreisekarantene ved ankomst til Norge. 

Avbestilling av utenlandsreiser

 • Reiseforsikringen omfatter avbestilling til alle land UD fraråder å reise til ved avreisetidspunktet. Det forutsettes at reisen ble betalt mens landet var merket gult i FHI sitt kart. Dersom området blir rødt og det frarådes å reise 72 timer eller mindre før avreise, erstatter vi de utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler.  
 • Hvis du betaler en reise til et område som er rødt, vil reiseforsikringen dekke avbestilling av reisen dersom du for eksempel blir akutt og uventet syk etter at området er endret til gult. 
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser som betales når området er rødt. Dette gjelder selv om området man ønsker å reise til har opphevet forbudet mot innreise. 
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser til gule land hvor man må i karantene ved ankomst på grunn av smittesituasjonen i Norge. 
 • Avbestilling av reiser på grunn av frykt for smitte eller innreisekarantene i Norge etter utenlandsopphold, omfattes heller ikke. 

Meld avbestilling av utenlandsreise

Merk at reiseforsikringen kun er gyldig i de antall reisedager man har kjøpt reiseforsikring for. Det er ikke mulig å forlenge antall reisedøgn på en påbegynt reise.

Avbestilling av fritidsreiser i Norge

Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, og avbestilling av fritidsreiser dekkes dersom årsaken er egen sykdom. Frem til og med 31. august 2021 har vi utvidet dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene.

Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person, og må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Denne utvidelsen gjelder for reiser som skulle vært påbegynt fra og med 1. januar 2021.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør. 

Avbestilling av reiser på grunn av innreisekarantene etter utenlandsopphold, frykt for smitte eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Meld avbestilling av fritidsreise

Hjelp hvis du er i utlandet

 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • Har du behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet, kan du ringe vår alarmtelefon: + 47 21 49 24 00
 • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi alle nordmenn i utlandet om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no Husk også at du må slette reiseregistreringen når du kommer hjem, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt.

Alle nordmenn som skal/er på reise i utlandet, oppfordres til å holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd