Koronapandemien


– dette gjelder deg som har reiseforsikring via arbeidsgiver.

Reiseforsikringen er gyldig i land uten reiseråd

Forsikringen er gyldig for både vaksinerte og ikke-vaksinerte, også om du skulle bli smittet av korona på reisen.

Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om du kan reise til et land med gyldig reiseforsikring, og om forsikringen omfatter avbestilling av reisen. Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reisen på grunn av frykt eller at man ikke lenger ønsker å dra. Reiseråd indikerer hvor trygt det er for norske borgere å oppholde seg i et land, og må ikke forveksles med norske og andre lands regler for innreisekarantene.

Se informasjon om avbestilling av utenlandsreiser.
Mer informasjon om UDs reiseråd.

Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Reiseforsikringen omfatter ikke utgifter eller avbestilling i forbindelse med innreisenekt eller karanteneplikt ved innreise som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer.
 • Forsikringen dekker ikke innreisekarantene når du ankommer Norge.
 • Inntil videre dekker reiseforsikringen myndighetspålagt smittekarantene fordi du har vært i nærkontakt med en koronasmittet på reisen. Forsikringen dekker merutgifter til overnatting ved forlenget opphold og ny billett hjem. Smittekarantenen må være uforutsett og kunne dokumenteres av lokale myndigheter.
 • Om området du er i blir omfattet av reiseråd mens du er på reise, gjelder forsikringen på hele reisen.
 • Reiseforsikringen gjelder ikke på reiser som påbegynnes når området du reiser til er omfattet av reiseråd. Forsikringen gjelder heller ikke om reiserådet bortfaller når du er på reise dersom du reiste til området når det var utstedt reiseråd.
 • Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som blir omfattet av UDs reiseråd mens du oppholder deg der.
 • Om du reiser fra et området til et annet som ikke har reiseråd, gjelder forsikringen dersom du må reise via et område med reiseråd knyttet til koronapandemien. Gjennomreisen i området med korona-reiseråd skal være uten overnatting og i henhold til norske og lokale myndigheters retningslinjer. For eksempel har man gyldig reiseforsikring ved en mellomlanding på en flyplass i et land med reiseråd knyttet til koronapandemien fra UD, men ikke reiseråd knyttet til krig og uro.

Tjenestereiser

Avbestilling av alle utenlandsreiser

Det er Utenriksdepartementets (UD) reiseråd som ligger til grunn for om forsikringen omfatter avbestilling av reisen, ikke frykt for å reise eller karantenereglene i området du skal reise til eller kommer fra. Se informasjon om UDs reiseråd.

 • Avbestilling av reiser på grunn av frykt eller at man ikke lenger ønsker å reise omfattes ikke av reiseforsikringen.
 • Reiseforsikringen omfatter avbestilling til alle land UD fraråder å reise til ved avreisetidspunktet. Det forutsettes at reisen ble betalt mens landet ikke hadde reiseråd. Har landet ingen reiseråd ved betaling av reisen, dekker vi avbestilling hvis det er reiseråd 72 timer eller mindre før avreise. Vi erstatter de utgiftene som flyselskapet eller reisearrangøren ikke plikter å refundere etter gjeldende regler.
 • Forsikringen omfatter ikke avbestilling som følge av endring i norske eller utenlandske myndigheters karanteneregler.
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser hvor et lands myndigheter ikke ønsker innreise fra Norge, eller man må i karantene ved ankomst på grunn av smittesituasjonen i Norge.
 • Reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser som betales når et område er omfattet av UDs reiseråd. Dette gjelder selv om området man ønsker å reise til har opphevet forbudet mot innreise.
 • Hvis du betaler for en reise til et område når det frarådes å reise dit av UD, hvor reiserådet blir opphevet før avreise, vil reiseforsikringen omfatte avbestilling av reisen dersom du blir akutt syk før avreise.
 • Frem til og med 31. mars 2022 har vi utvidet dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene.
 • For å ha en gyldig avbestillingsforsikring for reiser utenfor Norden, må forsikringen omfatte reiser i hele verden, før du betaler for reisen.

Meld avbestilling av utenlandsreise

Avbestilling av fritidsreiser i Norge

Reiseforsikringen gjelder som vanlig på innenlandsreiser, og avbestilling av fritidsreiser dekkes dersom årsaken er egen sykdom. Frem til og med 31. mars 2022 har vi utvidet dekningen til å omfatte avbestilling av fritidsreiser dersom du på avreisedagen er i en pålagt smittekarantene.

Pålagt karantene må være som følge av nærkontakt med en bekreftet smittet person, og må kunne dokumenteres av kommunehelsetjenesten. Denne utvidelsen gjelder for reiser som skulle vært påbegynt fra og med 1. januar 2021.

Dersom du må avbestille en forhåndsbetalt fritidsreise i Norge som følge av sykdom eller myndighetspålagt smittekarantene, ta kontakt med reisearrangør for ombooking eller avbestilling av reisen. Smittekarantenen må foreligge på avreisedagen, og avbestillingsforsikringen omfatter det du har betalt før smittekarantenen begynte, og som du ikke får refundert av reisearrangør. 

Bilferie

Avbestilling av reiser på grunn av innreisekarantene etter utenlandsopphold, frykt for smitte eller myndighetenes råd om å unngå reiser, dekkes ikke.

Meld avbestilling av fritidsreise

Hjelp hvis du er i utlandet

 • Dersom du har behov for hjelp fra norske myndigheter og du er i et annet land, bør du kontakte nærmeste norske utenriksstasjon. Hvis du er langt unna en slik stasjon, kontakt Utenriksdepartementet (UD) på telefon +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no
 • Har du behov for akutt medisinsk assistanse i utlandet, kan du ringe vår alarmtelefon: + 47 21 49 24 00
 • I samarbeid med Utenriksdepartementet anbefaler vi alle nordmenn i utlandet om å registrere seg på myndighetenes nettside www.reiseregistrering.no Husk også at du må slette reiseregistreringen når du kommer hjem, slik at myndighetene til enhver tid har oversikt.
 • Alle nordmenn som skal/er på reise i utlandet, oppfordres til å holde seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd