Sykdom eller skade

Ved sykdom, ulykke eller kriser utenlands

Når noe har skjedd før eller under reisen

Ved en krisesituasjon

Utlegg under reisen

*Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for tjenestereiseforsikringen. Tenk på at arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din.