Innstilt eller forsinket fly

Spørsmål om hva som gjelder om flyet blir innstilt eller forsinket.

*Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for tjenestereiseforsikringen. Tenk på at arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din.