Før reisen

Ting som kan være lurt å tenke på før du reiser

*Informasjonen er basert på de generelle vilkårene for tjenestereiseforsikringen. Tenk på at arbeidsgiveren din kan ha valgt særskilte vilkår for forsikringen din.