Ta vare på de ansatte med fullgod reiseforsikring

Ikke la ansatte reise uten reiseforsikring

Ikke spar penger på at ansatte drar utenlands uten reiseforsikring. Det kan bli en dyr opplevelse.

Offisielle tall viser at 120 000 nordmenn er på reise til enhver tid. 80% innenfor Europa. Så mye som 12 000 i Asia og Afrika.

Internasjonalisering

- Det er også en tydelig internasjonalisering av norsk næringsliv ved at stadig flere norske bedrifter etablerer seg i utlandet, og har utestasjonerte nordmenn, sier Ottar Sefland, markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring.

- Vår erfaring er at de fleste norske bedrifter kjøper reiseforsikring som et ansattegode til alle sine medarbeidere. Flere ulike dekningsalternativer kan velges, men det mest vanlige er at bedriften velger en løsning der de ansatte med familie er dekket på alle reiser, både i arbeid og privat, sier Sefland.

Kostbart å bli syk i utlandet

For det koster å bli syk i utlandet, og kostnadene er spesielt høye hvis skadene skjer i USA, Asia og Sør-Amerika. Prislappene på to av de dyreste sykeskadene er 2,9 millioner kr i USA, og 3,1 millioner kr i Brasil. - Når ansatte i bedrifter reiser uten reiseforsikring, skapes et problem både for personen det gjelder, bedriften og dets HR-avdeling, sier Sefland.

Hull i Europeisk Helsetrygdekort

Enkelte mener de er dekket fullt ut gjennom Europeisk Helsetrygdekort. Dette er den offentlige ordningen som gjelder innenfor EØS-området, og som gir nordmenn samme rett til offentlige helsetjenester som landets egne borgere. Det er få som vet at den ikke dekker blant annet bagasje, egenandeler, hjemtransport og tilkallelse av familiemedlemmer ved sykdom.

Kredittkort er ikke en fullgod reiseforsikring

Mange har reiseforsikring tilknyttet sitt kredittkort, men få er klar over at mer enn 50 % av reisen må være betalt med kredittkortet for at forsikringen skal være gyldig.

- Vi sier som Forsikringsklagekontoret; Kortforsikring er et godt supplement til en reiseforsikring, avslutter Ottar Sefland.

Informasjon om vår reiseforsikring

Europeiskes verdensomspennende nettverk

Flere filmer om Europeiske