Tips til deg som ofte reiser med ferje

Ferjekort kan spare deg for mange penger

Vet du at det er mulig å få så mye som 50 % rabatt på alle typer kjøretøy på de fleste ferjer i hele Norge? Reiser du mye med ferje anbefaler vi deg å besøke www.ferjekort.no. Her kan du kjøpe et ferjekort med beløp avhengig av hvilken type bil det gjelder.

Velger du å kjøpe ferjekort lønner det seg å ta en kopi av det eller notere deg serienummeret på kortet. Skulle du være så uheldig å miste det, erstatter ferjerederiet restsaldo mot et gebyr på 250 kroner om du kan oppgi serienummeret.​​