Pensjonsoppsving i vente

Oddvar Kolås i Danica Pensjon forteller at ansatte i norske bedrifter vil ha økt fokus på bytte av fond i årene fremover.

Pensjonskontoene begynner å få en betydelig størrelse og kan sammenlignes med en saldo i banken. Jo mer penger hver ansatt har på sin saldo, jo mer interessant er det å forvalte pengene sine fornuftig.

Hvorfor har If byttet leverandør

-Vi har valgt å inngå samarbeid med Danica Pensjon ut fra hensyn til produkttilbudet og langsiktigheten. Det er også av verdi for oss at de to partene har sammenfallende interesser for fremtidig utvikling, kommenterer Ivar Martinsen som er konserndirektør for bedriftsområdet i If.

Hva betyr det for våre kunder

Som If-kunde får du fortsatt ett kontaktpunkt når det gjelder forsikringer.

Danica Pensjon har et eget If team som i dag er bestående av 6 personer. If-teamet jobber kun med Ifs kunder og gir råd til våre kunder.

- Flyttingen fra Handelsbanken til Danica har gått smertefritt sier Oddvar Kolås i Danica Pensjon. Vi har flyttet mer enn 20 000 ansatte, og vi registrerer at de aller fleste kunder er fornøyde og velger å bli hos oss sier Kolås.

Forsiktig, moderat eller offensiv

- Nå kan de ansatte selv velge, og vi tror etterspørselen om å endre profil vil bli sterkt økende i årene som kommer, sier Kolås. I dag er det mindre enn 5 % som endrer profil, mens i Sverige og Danmark er det mye høyere bevissthet rundt dette. I Norge har 95 % fremdeles pensjonssaldoen sin på moderat sparing.

Mange, spesielt de yngre, vil være tjent med å se på andre og mer offensive fondsvalg. Velger du en slik forvaltning vil 75 % plasseres i aksjer og 25 % i renter og obligasjonsfond. Fond med høy aksjeandel passer best for dem som har langt perspektiv på sin sparing.

Flere tilleggsdekninger er den nye trenden

Ny folketrygdlov vil fremtvinge et valg av pensjonsordning. Fram til nå har minimumsløsningen OTP vært det de fleste bedriftene har valgt. I dag blir pensjonsforsikring sett på som et gode for de ansatte. Derfor kjøper bedriftene i større grad enn tidligere tilleggsytelser som uføredekninger og engangsutbetalinger ved død. Dette er noe de ansatte ser på som viktige goder. En annen trend er at ytelsesbaserte pensjonsordningene avsluttes og blir erstattet med innskuddsbaserte ordninger.

Fakta om Danica

Danica Pensjon er 100 % eid av Danske Bank og er et av Nordens ledende pensjonsselskap med en forvaltningskapital på 246 mrd DKK. Danica Pensjon Norge har hovedkontor i Trondheim og har 75 ansatte. Bedriften er A+ ratet av Standard & Poors. 25 års nordisk erfaring med pensjon gir Danica Pensjon lengst erfaring i Norge på innskuddspensjon. På den siste offisielle rangeringen endte de dessuten nest høyest.

Pensjonsforsikring i If