Skattepliktig del av forsikring - innberetning av skattepliktig personforsikring

Skattepliktig del av forsikring

Hvert år får du tilsendt en oversikt fra oss som viser summen som hver ansatt skal oppgi på lønns- og trekkoppgaven under kode 116-A.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke forsikringer som må innberettes og hvordan dette regnes ut. Dette er kun til din informasjon. På oversikten du får tilsendt har vi regnet ut dette for deg.

NB! Må innberettes per person, dvs. at samlet betaling må deles på antall ansatte, og eventuelt avregnes for medarbeidere som ikke har vært ansatt hele kalenderåret.

Hva skal/skal ikke innberettes INNBERETTES
INNBERETTES IKKE
Utvidelser av yrkesskadeforsikringen utover det som er lovpålagt

Økte forsikringssummer utover de lovpålagte summene.
Frivillige utvidelser som dekker arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og/eller dødsfall som skyldes ulykker på fritiden og/eller annen sykdom enn yrkessykdom.
Reise til og fra arbeid

checkmark

Helseforsikring

checkmark
Reiseforsikring utover tjenestereise

Om den også dekker ferie- og fritidsreiser for den ansatte, med eller uten familie, skal 45 % av den totale premien for reiseforsikringen innberettes.

checkmark

Kritisk sykdom

checkmark

Langvarig sykemelding

checkmark

Yrkesskadeforsikring etter lovens krav

checkmark

Tjenestereise

checkmark

Sykelønn

checkmark

Sykeavbrudd

checkmark

Utestasjonerte

checkmark

Bedriftens gjester fra utlandet

checkmark
Forsikringer som betales av selvstendig eller av den ansatte

Forsikringer som betales av selvstendig næringsdrivende, eller den ansatte selv, skal ikke innberettes.

checkmark

Hvis forsikringene har forfall/fornyelse i løpet av kalenderåret

Med mindre forsikringene fornyes 1. januar, har skatteåret to forsikringsperioder. Hvis forsikringen fornyes f.eks. 1. juli beregnes summen som skal innberettes på denne måten:

  • prisen for perioden 1. januar til 30.juni beregnes
  • prisen for perioden 1. juli til 31. desember beregnes
  • prisen for begge periodene legges sammen og fordeles på de ansatte

Man regner 360 dager i et skatteår slik at alle måneder blir like lange (30 dager).

Informasjonsark om skattepliktig personforsikring

Innberetning av skattepliktig personforsikring