Legebesøk hjemme

Eller på jobben

Be om tilbud

Hjemmelegene kan inkluderes i personforsikringene våre

Har du en av disse personforsikringene hos oss kan du nå kjøpe en tilleggsforsikring som sikrer hjemmebesøk av lege. Da slipper du og dine ansatte reisevei og tid på venterommet.

  • Helseforsikring
  • Yrkesskade
  • Syke- og ulykkesforsikring
  • Sykeforsikring

Du velger tid og sted

Trenger du eller ansatte lege, kommer legen hjem til pasienten. Eller til arbeidsplassen, om det passer bedre. Du kan få time samme dag, eller velge et tidspunkt som passer for deg.

Hjemmelegene fungerer som et supplement til fastlegen og legevakten – eller til videokonsultasjon som er inkludert i helseforsikringen vår.

Tilgjengeligelighet

Hjemmelegene har foreløpig avtaler med leger i Stor-Oslo ned til Moss, i Tønsberg og omegn og Tromsø, men de jobber med å få på plass et landsdekkende nettverk av leger. Dekningen vil variere noe mellom ulike områder og tidspunkter

På www.hjemmelegene.no kan du legge inn postnummeret ditt for å sjekke om de tilbyr legevisitt der du bor. Du kan bestille hjembesøk fram til kl. 23.

Kvalitetssikret

Alle hjemmelegene har norsk autorisasjon og er nøye utvalgt. De har med seg en godt utstyrt legekoffert for å kunne utføre god diagnostikk og behandling. Hjemmelegene kan ta enkle prøver, skrive ut resepter og henvise til videre utredning eller sykehusinnleggelse.

Pris

Bedriften betaler en årlig pris per ansatt. De ansatte kan benytte hjemmelegene til seg og sin familie inntil 3 ganger per år. Det betales en egenandel per legebesøk som blir fakturert direkte til den ansatte.

Årlig pris

Årlig pris pr ansatt kr 240 med egenandel kr 290.

Uten forsikring vil et besøk av Hjemmelegene koste kr 1 290.

Sjekk om Hjemmelegene har legebesøk i ditt område:

Les om våre forsikringer hvor du kan legge til Hjemmelegene