Dette verktøyet gjør oppfølgingen av sykemeldte enklere

Bedrifter som ikke følger kravene til oppfølging av sykmeldte får regning i posten. Siden 2011 har NAV sendt over 20.000 bøter til arbeidsgivere som ikke følger opp sykmeldte på riktig måte. ​If oppfølging er verktøyet som gjør oppfølgingen av syke enklere.​​

Slik unngår din bedrift sykebøter

Hver dag er tusenvis av nordmenn borte fra jobb på grunn av sykmelding. Myndighetene stiller strenge krav til hvordan ledere skal følge opp sykmeldte medarbeidere. Mange små og mellomstore bedrifter mangler kunnskap om regelverket og rutiner for oppfølging.

Nå har vi laget et enkelt verktøy som loser deg gjennom korrekt oppfølging.

Nettverktøy forenkler oppfølgingen

Benjamin Raugland - produktsjef for personforsikringer og ansvarlig for If Oppfølging. En undersøkelse vi nylig utførte blant små og mellomstore bedrifter viser at norske bedriftsledere ønsker hjelp til oppfølging av sykmeldte medarbeidere. Mange ledere, særlig i mindre bedrifter, synes det er mye å sette seg inn i og holde styr på. Det må lages oppfølgingsplan, avholdes møter med den sykmeldte og rapporteres til NAV innen gitte frister. • Store bedrifter har egne avdelinger som tar seg av denne typen oppgaver. Mindre bedrifter har stort fokus på daglig drift, og det er her det ofte er vanskelig å få til en god oppfølging, forteller Benjamin Raugland, produktsjef i If
•Oppfølging av sykmeldte er komplisert og tidkrevende. Mange kunder har kommet til oss og sagt de trenger hjelp, og derfor har vi utviklet en enkel og oversiktlig nettløsning som kan lette oppfølgingen, sier han.

Riktig dokumentasjon viktig

If Oppfølging hjelper deg med oppfølging av sykmeldteIf oppfølging er utviklet for å gjøre oppfølgingen av sykmeldte enklere og smidigere. Systemet gir deg oversikt over hva som skal gjøres, sender e-post og minner deg på når det skal gjøres og forteller hvordan det skal gjøres.
Det inneholder alt som trengs av dokumentmaler, og et elektronisk arkiv som sikrer riktig dokumentasjon til NAV. På den måten får bedriften en veileder og et oppslagsverk. I systemet ligger også nettbaserte håndbøker som oppdateres automatisk ved lovendringer. Det kan også brukes til å registrere ferie og annet fravær.

Her kan du lese om håndbøkene det kan lønne seg å ha tilgang til

Kostbare feil

Å følge opp sykmeldte er tidkrevende, omfattende og komplisert. Gjøres ikke jobben riktig vanker straff fra NAV, og ofte er det småfeil som utløser bøtene. Det kan for eksempel være at bedriften har sendt riktig skjema til feil kontor, feil skjema til riktig kontor – eller krysset av i rubrikker de ikke skulle krysset av i.

Mange bedriftsledere er frustrerte fordi de ser på fraværssystemet som for byråkratisk. Selv om NAV har gjort en del for å forenkle systemet, er If oppfølging et verktøy som gjør at bedriften får bedre oversikt og sikrer korrekt oppfølging.

God oppfølging og dialog har vist at sykmeldte medarbeidere kommer raskere tilbake i jobb. If oppfølging hjelper deg med dette, ring If på 02400 for å få vite mer.

Bestill If oppfølging​​

Ved sykemelding av ansatte

Ved sykemelding av ansatte er arbeidsgiver forpliktet til å:

  • ​Følge opp den ansatte i løpet av og i etterkant av sykdomsperioden
  • Utarbeide oppfølgingsplan sammen med den ansatte
  • Avholde dialogmøte
  • Sende rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV
  • Delta på dialogmøter med NAV
  • Tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte

Relaterte artikler

If Oppfølging

Helseforsikring - slik unngår du unødig lange sykefravær