Seks måneders behandlingstid ble redusert til en uke

Jan Lothe er daglig leder og skipsmegler i det Haugesund-baserte selskapet Johs Lothe AS. Han sier at den viktigste grunnen til at Johs Lothe AS har valgt å kjøpe helseforsikring til nøkkelpersoner i selskapet, er for å få dem raskere tilbake i jobb. - De ansatte er bedriftens viktigste ressurser, og kostnaden om en av nøkkelpersonene blir borte over lang tid er stor, sier han.

Jan Lothe er en av mange bedriftsledere som har valgt å kjøpe helseforsikring til sine ansatte. Johs Lothe as er et selskap innen transport, spedisjon og shipping med 17 ansatte.

Terje Kallevik er leder i bilavdelingen til Johs Lothe as og har i flere år slitt med store smerter i ryggen. Smertene var i fjor høst blitt så sterke at å jobbe var nesten umulig. - Gjennom det offentlige fikk jeg tilbud om smertestillende og sykemelding sier Kallevik.

Kallevik gikk først til sin fastlege og ble henvist til Ulriksdal sykehus for å få en sjekk. - Da jeg kom til Ulriksdal ble jeg først avvist på grunn av lang ventetid. Men det var før de visste at jeg hadde helseforsikring. Uten helseforsikring måtte jeg ha ventet 4-5 uker på konsultasjon, for så å vente minimum 5 måneder på operasjon, om jeg hadde fått operasjon i det hele tatt.

Jeg gikk tilbake til min arbeidsleder som fortalte at vi hadde helseforsikring i If. Da jeg koblet inn forsikringsselskapet så gikk det fort. Etter kun 4 dager hadde jeg fått konsultasjon på Ulriksdal sykehus.

For meg personlig betydde det å få rask behandling at jeg raskt kom i normal gjenge igjen. Nå kan jeg gjøre normale ting både privat og på jobb. Forandringen skjedde allerede dagen etter operasjonen og etter 1 ½ måned var jeg tilbake i jobb med aktiv sykemelding.

Ulriksdal Sykehus er ett av de beste sykehusene i landet på ryggoperasjoner - og det merket vi i alle ledd. Jeg opplevde sykehuset som en helt annen verden enn det jeg er vant til med offentlige sykehus. God service, alt gikk greit og enkelt og jeg fikk veldig god oppfølging.

Dersom bedriften ikke hadde tegnet helseforsikring hadde jeg enda gått sykemeldt. Jeg hadde ikke klart å jobbe slik jeg gjør i dag. Også ledelsen i bedriften var overrasket over hvor raskt det gikk.

Jeg er ikke vant med å bruke et forsikringsselskap i oppgjør, og var derfor svært positiv overrasket over oppfølgingen. Jeg sendte en e-post til If og de kontaktet meg. Forsikringsselskapet ringte meg både før og etter operasjonen og tok seg av alt. Jeg fikk til og med velge selv når jeg ville bli operert. En uke etter operasjonen ringte If Helsevakt meg for å spørre hvordan det gikk. Servicen har vært veldig god og det overrasket meg at det gikk så fort.

Informasjon om helseforsikring i If​​​​