Ny IA-avtale fra 1. juli 2014

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Den nye avtalen forenkler reglene for oppfølging av sykemeldte og gjelder fra 1. juli 2014.

Forenklinger i reglene for oppfølging av sykemeldte

  • Oppfølgingsplan skal fortsatt utarbeides for alle sykemeldte
  • Dialogmøte innen sju uker skal gjennomføres for 100 % sykemeldte. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller lege/sykemelder anser det hensiktsmessig
  • Rapportering fra arbeidsgiver til NAV etter 9 uker oppheves. Men arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging om myndighetene etterspør dette
  • Dialogmøte i regi av NAV skal fortsatt avholdes innen 26 ukers sykemelding, men kan holdes tidligere dersom en av aktørene krever dette

Sanksjoner fjernes

NAV gir ingen sanksjoner overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter overfor sykemeldte.