Holder på de beste hodene med ansattegoder

IT-direktør Tom Henrik Rogstad tar grep for å beholde ansatte. Han har sett at det lønner seg å gi medarbeiderne goder som helseforsikring og fritidsforsikring.

Helseforsikring øker trivselen blant ansatte

IT-sjef holder på de beste hodene med ansattegoder

– Det ringer folk hver uke, det vet jeg. Headhuntere som jakter på våre beste hoder. Sånn har det vært bestandig, sier han. Rogstad er administrerende direktør i konsulentselskapet ITverket. Han har 28 ansatte som jobber for ham, konsulenter som blir leid ut til kunder for gjennomføring av IT-prosjekter.

Rift om de beste

Rogstad er svært opptatt av trivsel blant de ansatte, og viser det blant annet ved å tilby mange goder i tillegg til lønn.

– Jeg er helt nødt til det. Goder er viktig for folk, derfor er det viktig for meg. Spesielt i vår bransje med så stor konkurranse og rift om de beste hodene må jeg gjøre mitt for å holde på dem, forklarer han ivrig.– En av mine største oppgaver er å redusere sjansen for at folk slutter, og et av tiltakene for å klare det er å ha helsegoder, som for eksempel forsikringer, sier han.

Dansk analyse viser at arbeidstakere med helseforsikring har lavere langtidsfravær enn ansatte uten helseforsikring.

Det blir mer og mer vanlig at bedrifter ønsker å ta vare på sine ansatte også utenom arbeidstiden, og kjøper helseforsikring og forsikringer som dekker de ansatte på fritiden.

– De siste årene har vi sett en stor økning i antall bedrifter som tilbyr sine ansatte ekstra forsikringer som et medarbeidergode, sier Trond Stokke, analytiker i If. - Vi har opplevd en økning i andelen som har kjøpt mer enn fritidsulykkeforsikring i tillegg til yrkesskadeforsikringen. Salget av helseforsikring har økt med 166 prosent de siste fem årene. Økningen var på 34 prosent sammenlignet med 2012.​

Ønsket helseforsikring

Hos ITverket er helserelaterte goder særlig populært, og Tom Henrik Rogstad sponser trening, mosjonsløp, sykkelritt, langrennskonkurranser og Birken. I tillegg kommer en naprapat til kontoret annenhver uke for å jobbe med forebygging og behandling slitasjeskader.

Rogstad har også valgt å kjøpe forsikringer til de ansatte. De får tilbud om reiseforsikring for ansatte og familie, og en gruppelivsforsikring. For et halvt år siden valgte han også å investere i en helseforsikring.

- Jeg prøver å lytte til de ansatte og deres ønsker. En del kom og spurte etter dette, og jeg ser jo at det er en stor fordel å ha gode forsikringer om noe skulle skje dem, sier han.

- Med denne forsikringen slipper ansatte å stå lenge i behandlingskø, de er sikret operasjon og behandling i det private helsevesenet innen 14 dager, og kan komme raskt tilbake i jobb. Slik kan langtidssykemeldinger unngås og jobbfravær minskes.

– Akkurat det er en stor fordel for en arbeidsgiver spesielt i vår bransje. Vi lever jo av at de ansatte er på jobb og vi taper omsetning om de er borte. Menneskene er produktet vårt og en langtidssykemelding kan få store økonomiske konsekvenser for oss. Vi kan ikke bare selge noen andre produkter dersom menneskene er borte, forklarer Rogstad.

Tilbakemeldingene fra de ansatte er at slike goder knytter dem sterkere til bedriften. Rogstad har vært i ITverket i fire år og forteller om lavt sykefravær og få som slutter.

Helseforsikring kan være en lønnsom investering

Ifølge SINTEF anslår næringslivet at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13.000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader.

Når en helseforsikring koster mellom 2.000 og 5.000 kroner i året (avhengig av den ansattes alder) kan det være en god investering.

Medarbeidergoder viktig

Ta vare på de beste hodene med ansattegoder– Da jeg kjøpte forsikringer fikk jeg svært positive tilbakemeldinger fra de ansatte, de setter veldig pris på det. Det er sånne ting som gjør at folk vil bli i bedriften. Vi har lite gjennomtrekk av folk, så det tyder på at vi gjør noe riktig. Jeg tror godene er en viktig del av dette, sier han.

ITverket er en godt etablert konsulentvirksomhet og har holdt på i 14 år. De ansattes snittalder er noen og tretti, eldstemann er 43 år og yngstemann 23 år.

– Er man blant de beste til å ta vare på de ansatte er det klart vanskeligere å skifte arbeidsgiver, avslutter Rogstad.

​Fakta om helseforsikring

Vår helseforsikring gir flere garantier. Blant annet er arbeidstaker garantert operasjon på privat sykehus eller time hos spesialist innen 14 virkedager. Helseforsikringen inkluderer også nødvendig etterbehandling og rehabilitering.