Slik kan du hjelpe dine ansatte tilbake til kontoret

Hvordan står det til med medarbeidernes helse? If har undersøkt hvordan pandemien har påvirket innbyggerne i Norden, og hva du som leder kan gjøre for å gjøre det lettere å vende tilbake til kontoret.

Les Eeva Renbergs ekspertråd til bedrifter med ansatte som har hatt hjemmekontor under pandemien.

Lag en fleksibel plan for hvordan de ansatte skal jobbe

 • En medarbeiderundersøkelse er en smart måte å kartlegge hvordan de ansatte har det, og hvilke behov bedriften har når det gjelder problemer knyttet til fysisk og psykisk helse.
 • Gå gjennom bedriftens forsikringer og kontakt forsikringsselskapet for å se hva bedriften kan få hjelp med når det gjelder fysiske og psykiske helseproblemer.
 • Unngå drastiske endringer, og prøv å skape en fungerende rytme av f.eks. fysiske treff og nettbaserte møter.
 • Vær tydelig på hva som gjelder: Når folk begynner å arbeide delvis hjemmefra, delvis på kontoret, er det viktig at alle vet hva som forventes av dem. Ellers blir situasjonen lett en grobunn for stress.
 • Mange har jobbet lengre arbeidsdager under pandemien: Sørg for at den langsiktige forventningen til hvor mye medarbeiderne skal rekke på jobben, ligger på et bærekraftig nivå.

Slik ser du den enkelte

 • Pandemien har rammet folk på forskjellige måter. Noen har mistet kjente og kjære. Andre har aldri hatt det bedre. Snakk med medarbeiderne om hvordan de har det, og hvordan de, basert på det, ønsker å arbeide i fremtiden.
 • Ett og et halvt år er lang tid. Ta hensyn til at folk har måttet legge om livet sitt under pandemien.
 • Ta hensyn til at de endringene som medarbeiderne har gjort, kan gjøre det vanskelig for dem å jobbe som før pandemien.
 • Vær oppmerksom på bekymringer som medarbeiderne kan ha når de skal tilbake til kontoret. Det kan være bekymringer knyttet til selve pandemien, og generelle bekymringer knyttet til endring og omorganisering.

Bedriftene bør være fleksible og ta hensyn til den enkeltes behov

– Folk har lagt om livet sitt for å gjøre det mulig å jobbe hjemmefra. Ingen spurte om dette var noe de ville, det bare skjedde.  Vi har undersøkt hva pandemien har kostet folk. Det jeg vil trekke frem fra studien, er at bedriftene bør være fleksible og ta hensyn til den enkeltes behov når de planlegger for tiden etter pandemien. ikke å forverre en allerede presset situasjon, sier Eeva Renberg, produktsjef for If personforsikringer for bedrifter i Norden.

Eeva Renberg, produktsjef for If personforsikringer for bedrifter i Norden

Studien Eeva viser til – «Health during the Pandemic» – er en nordisk panelundersøkelse med over 5000 respondenter utført av If. I den oppgir 31 prosent av nordmennene at helsa har blitt påvirket i pandemiåret.

– Jeg hadde ikke forventet at tallet skulle være så høyt. Det er virkelig urovekkende.

En «tilbakevending» blir nok en endring

Da If undersøkte effektene av pandemiens konsekvenser, var det to utfordringer som utkrystalliserte seg: Hvordan man som leder kan gi rask hjelp til de som trenger det, og hvordan man sørger for at returen til kontoret ikke påtvinger folk nok en uønsket endring.

– Ett og et halvt år er lang tid i et menneskes liv. Det som var normalt før pandemien, er ikke normalt lenger. Det kommer til å bli en stor endring når det er på tide å vende tilbake til kontoret igjen. Det er tydelige signaler på at den endringen ikke kommer til å bli friksjonsfri.

Psykologiske aspekter

Det ble åpent ramaskrik, og medarbeidere truet med å si opp da flere internasjonale storbedrifter i vår annonserte at alle skulle tilbake til kontoret igjen etter sommerferien.

– Det var interessant å se reaksjonene. Jeg tror det er viktig å ta de ansatte på alvor i dette spørsmålet, sier Eeva Renberg og forklarer at det er flere psykologiske aspekter å ta hensyn til.

– Det er de som opplever at det er fordeler med å jobbe hjemmefra, og som er frustrerte over å bli tvunget tilbake til kontoret.

Men det er også de som er bekymret.

– Noen har familiemedlemmer i risikogruppene. De har levd med uvanlig stor redsel i lang tid og skal plutselig nå tilbake til normalen.  Jeg mener lederne bør få opplæring i å håndtere dette før de ber medarbeidere om å vende tilbake til kontoret.

Gjennomgå forsikringene

En løsning som Eeva tror vil bli mer og mer vanlig, er hybridkontoret, der medarbeiderne er på kontoret visse dager og arbeider hjemmefra andre.

– Hybridarbeid sørger for en myk overgang med en balanse mellom den nye og den gamle normalen. Kanskje blir det en midlertidig løsning. Kanskje vil det bli vanlig med permanente hybridoppsett.

Av alt som må gjøres, hva bør gjøres først?

– Jeg oppmuntrer bedrifter til å kartlegge behov og ønsker og å gå gjennom ressursene sine. Kontakt forsikringsselskapet for å finne ut hvilken hjelp som kan fås i eksisterende forsikringer. Er man bekymret for helseproblemer som kan oppstå blant medarbeiderne, er det lurt å snakke med forsikringsselskapet, slik at man har riktig forsikringsdekning for fremtiden. Det er ikke minst viktig hvis man skal omstille til hybridkontor, sier Eeva Renberg.

Fakta: Om undersøkelsen

Ifs panelundersøkelse «Health During the pandemic» ble gjennomført av Syno International og ble besvart av cirka 5000 respondenter i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Omtrent halvparten av dem arbeidet hjemmefra under koronapandemien.

Blant respondentene som deltok i undersøkelsen, var det en jevn fordeling med tanke på kjønn, alder og geografisk hjemsted.

 • På spørsmålet «Har helsen din blitt påvirket av å jobbe hjemme?» svarte 42 prosent av nordmennene «Ja, negativt». Tilsvarende tall var 36 prosent i Sverige, 31 prosent i Finland og 47 prosent i Danmark.
 • 38 prosent av nordmennene oppga at de hadde gått opp i vekt. I Sverige svarte 33 prosent at de hadde gått opp i vekt, i Finland 31 prosent og i Danmark 37 prosent.
 • Samtidig svarte 13 prosent av svenskene og danskene, 11 prosent av nordmennene og 17 prosent av finnene at de er «i bedre form enn før pandemien».