Traktor- og arbeidsmaskinforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på traktor- og arbeidsmaskinforsikring.

 1. Arbeidsmaskinforsikring

Traktor- og arbeidsmaskinforsikring - unike fordeler hos oss

Ved å forsikre traktor og arbeidsmaskin hos oss kan du få noen helt spesielle fordeler. Blant annet samarbeider vi med MEF som gir oss en unik kompetanse som kommer deg til gode, og du får en mer omfattende forsikringsløsning.

Traktor- og arbeidsmaskinforsikringen vår dekker også tilleggsutstyr for inntil 50 000 kroner. Du kan forsikre alt avtakbart utstyr samlet, slik at det også er dekket når det ikke er påmontert maskinen.

Rettshjelpforsikringen er den mest omfattende forsikringen i markedet, og tingansvarsforsikringen er utvidet fra 10 til 20 000 000 for hver maskin.


 • Alltid tilgjengelig

  Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

 • Mest fornøyde kunder

  Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Innhold i traktor- og arbeidsmaskinforsikring Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Rettshjelp

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler.

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra arbeidsmaskinen).

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk

Kasko

Omfatter skade som nevnt under punktene brann, tyveri, hærverk, glass, redning samt annen skade på arbeidsmaskinen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styrereenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Tilleggsdekninger Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Leasing/tredjemannsinteresse

Tilleggsdekning når arbeidsmaskinen er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i maskinen.

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av arbeidsmaskinens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Avbrudd

Avbruddsforsikring fra første dag og inntil 43 dager (antall dager kan utvides).

Maskinskade - spesifisert utstyr

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på det spesifiserte utstyret som er nevnt i forsikringsbeviset. Eksempel: Skade på maskinen på en påmontert kran.

Underslag

Forsikringen er utvidet til å omfatte tap av arbeidsmaskin til utleie/demonstrasjon som ikke er kommet til rette innen tre måneder etter at If har fått skriftlig melding. Dersom arbeidsmaskinen senere er kommet til rette og erstatning er utbetalt, kan If beholde den. Forsikringen gjelder også skader på arbeidsmaskinen dersom den først kommer til rette senere enn en måned etter at If har fått skriftlig melding om at den er savnet.

Utvidet kasko - arbeid på flåte, rigg o.l.

Utvidet kaskoforsikring for arbeid på flåte/rigg eller skip – aktuell for eksempel for gravemaskin.

Andre kjøretøyforsikringer

Flere forsikringer for bedriftens kjøretøyer
 1. Arbeidsmaskinforsikring