Arbeidsmaskinforsikring

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på arbeidsmaskinforsikring.

 1. Arbeidsmaskinforsikring

Arbeidsmaskinforsikring - du kan velge mellom fire forsikringsalternativer

Fra en enkel arbeidsmaskinforsikring som inneholder ansvarsforsikring, til vår beste arbeidsmaskinforsikring som sikrer deg mot de fleste skader.​​​​​​​​​​​

​Innholdet i arbeidsmaskinforsikring ser du i tabellen under. Tabellen viser forsikringsalternativene for traktor. I tillegg tilbyr vi arbeidsmaskinforsikring til dumper, gravemaskin, lastemaskin/dozer, mobilkran, skogsmaskin, spesialmaskin, truck og veiarbeidsmaskin.​


 • Alltid tilgjengelig

  Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

 • Mest fornøyde kunder

  Norsk Kundebarometer har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

Innhold i arbeidsmaskinforsikring Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Maskinskade

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på motor, girkasse til og med kraftuttak, komplett styrereenhet (gjelder spesielt storbil/arbeidsmaskin), arbeidsenhetenes motor og drivverk, elektroniske enheter.

Kasko

Omfatter skade som nevnt under punktene brann, tyveri, hærverk, glass, redning samt annen skade på arbeidsmaskinen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Hærverk

Hærverk i forbindelse med tyveri og forsøk på tyveri, og ved rene hærverkskader som f.eks. riper i lakk

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra arbeidsmaskinen).

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Rettshjelp

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler.

Ansvar

Skader på personer og andres eiendeler, som kjøretøy og bygninger.

Tilleggsdekninger Super Kasko Brann og tyveri Ansvar
Utvidet kasko - arbeid på flåte, rigg o.l.

Utvidet kaskoforsikring for arbeid på flåte/rigg eller skip – aktuell for eksempel for gravemaskin.

Underslag

Forsikringen er utvidet til å omfatte tap av arbeidsmaskin til utleie/demonstrasjon som ikke er kommet til rette innen tre måneder etter at If har fått skriftlig melding. Dersom arbeidsmaskinen senere er kommet til rette og erstatning er utbetalt, kan If beholde den. Forsikringen gjelder også skader på arbeidsmaskinen dersom den først kommer til rette senere enn en måned etter at If har fått skriftlig melding om at den er savnet.

Maskinskade - spesifisert utstyr

Omfatter skade ved brudd eller brekkasje som oppstår plutselig og uforutsett på det spesifiserte utstyret som er nevnt i forsikringsbeviset. Eksempel: Skade på maskinen på en påmontert kran.

Avbrudd

Avbruddsforsikring fra første dag og inntil 43 dager (antall dager kan utvides).

Glass

Gjelder skifting eller reparasjon av arbeidsmaskinens utvendige vindusruter ved bruddskade som skyldes tilfeldig, plutselig hendelse.

Leasing/tredjemannsinteresse

Tilleggsdekning når arbeidsmaskinen er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i maskinen.

Ekstrautstyr

Tilleggsdekning for alle typer ekstrautstyr. Forsikringssum må oppgis.

Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Andre kjøretøyforsikringer

Flere forsikringer for bedriftens kjøretøyer
 1. Arbeidsmaskinforsikring