Forsikring for andre kjøretøy

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på kjøretøyforsikring.

Forsikring av andre kjøretøy enn bil og arbeidsmaskin. MC-forsikring for motorsykler.

MC-forsikring/motorsykkelforsikring. ​Tabellen viser innholdet i forsikringsalternativene for motorsykkel. I tillegg tilbyr vi forsikring av moped, campingbil, campingvogn, tilhenger, snøscooter, veterankjøretøy m.fl.​


  • Alltid tilgjengelig

    Skjer det noe, kommer du enkelt i kontakt med oss, døgnet rundt.

  • Mest fornøyde kunder

    Kantar TNS har kåret If til forsikringsselskapet med de mest fornøyde kundene.

  • Rask skadebehandling

    ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

MC-forsikring Kasko Delkasko Ansvar
Tingansvar

Ansvar omfatter både person- og tingansvar i henhold til Bilansvarslovens bestemmelser – ubegrenset personansvar og 10 000 000 kroner tingansvar. I våre vilkår er dette ansvaret utvidet til 20 000 000 kroner.

Personansvar

Omfatter ansvar for personskader i henhold til Bilansvarslovens (BAL) bestemmelser - ubegrenset beløp.

Rettshjelp

Omfatter tvister som føres for domstol i Norden. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf domstollovens § 1).

Brann

Omfatter skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon.

Tyveri

Omfatter skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri (av/fra kjøretøy).

Hærverk

Omfatter skade som følge av hærverk når det er åpenbart at det samtidig er gjort forsøk på å stjele motorvognen. Det samme gjelder dersom det er gjort innbrudd i den samt andre hærverkskader.

Redning

Omfatter assistanse til kjøretøyet og personer for hendelse oppstått på vei eller sted som er normalt fremkommelig for ordinært utstyrt kjøretøy, og som er uten adkomst-restriksjoner, samt til kjøretøy på hjemstedsadresse.

Kasko

Omfatter skade som nevnt under punktene brann, tyveri, hærverk, glass, redning samt annen skade på kjøretøyet oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Tilleggsdekninger Kasko Delkasko Ansvar
Fører- og passasjerulykke

Tilleggsforsikring som omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.

Leasing/tredjemannsinteresse

Tilleggsdekning når kjøretøy er leaset eller kjøpt på avbetaling. Dekker långiver som har pant i kjøretøyet.

Underslag

Forsikringen er utvidet til å omfatte tap av kjøretøy til utleie/demonstrasjon som ikke er kommet til rette innen tre måneder etter at If har fått skriftlig melding. Dersom kjøretøyet senere er kommet til rette og erstatning er utbetalt, kan If beholde kjøretøyet. I tillegg dekkes skader på kjøretøyet dersom den først kommer til rette senere enn en måned etter at If har fått skriftlig melding om at det er savnet.

Vil du ha et tilbud på kjøretøyforsikring?

Send inn skjema så kontakter vi deg.


ANDRE KJØRETØYFORSIKRINGER

Flere forsikringer for bedriftens kjøretøyer