BDO cybersecurity

Vi samarbeider med BDO Cybersecurity

BDO Cybersecurity er del av BDO Sikkerhet og beredskap i BDO Rådgivning. I BDO Cybersecurity sikrer vi våre kunders digitale informasjonsverdier, omdømme og operative evne.

Bare i løpet av de siste fem årene har antall dataangrep mot virksomheter blitt doblet. Med BDO Cybersecurity tilbyr vi en komplett, effektiv og universell løsning for alle norske bedrifter, der vi tar jobben med å beskytte digitale verdier.

BDO Cybersecurity kan med sin avanserte teknologi og sitt unike tverrfaglige miljø overvåke, analysere og identifisere risikoer for din virksomhet. Med våre metoder avdekker vi dessuten digitale trusler hos deg før de får gjort noen skade. Vår kompetanse er relevant og tilgjengelig for alle norske virksomheter som benytter seg av digitale løsninger i sin daglige drift, uavhengig av bransje, størrelse og geografisk tilhørighet.

Vi tar hele jobben for deg – uansett om det er å sikre en enkelt PC eller å stoppe et omfattende angrep mot et stort og komplekst IT-system. Vi gjør dette ved å hjelpe kundene med å gjennomføre risikovurderinger, implementere riktige og balanserte sikringstiltak, og ved å samle inn og analysere store mengder data ved hjelp av avansert teknologi og et team av erfarne sikkerhetsanalytikere.

Vår fremgangsmåte hjelper kundene våre med å identifisere risiko, beskytte verdier, og oppdage og håndtere sikkerhetshendelser.