Katteforsikring

Katteforsikring
Katteforsikring er en trygghet for deg som katteeier. Det kan være kostbart dersom katten din blir rammet av sykdom eller ulykke, og en katteforsikring hjelper deg med å dekke kostnadene som oppstår. Forsikringen kan kjøpes fra katten er seks uker til syv år gammel.

Fordeler ved katteforsikring

  • Gjelder både ved ulykke, sykdom og død.
  • Dekker fysioterapi og rehabilitering med inntil 5 000 kroner per år.
  • Veterinærforsikringen gjelder så lenge katten lever.

Hvorfor velge If

  • Som If Pluss-kunde kan du oppnå inntil 12 prosent rabatt på katteforsikringen.
  • Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.
  • Kundene våre gir oss toppkarakter på skadebehandlingen.

Veterinærforsikring

Det er mulig å velge mellom forsikringssum på 10 000, 15 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Veterinærforsikringen gjelder så lenge katten lever.

Livsforsikring

Velg en forsikringssum som tilsvarer kattens verdi, fra 1 000​ ​- 30 000 kroner. Forsikringen gjelder til utgangen av det året katten fyller 13 år.

Veterinærforsikringen dekker:

Inkludert

Veterinærutgifter
X
Veterinærutgifter dekkes med inntil valgt forsikringssum per år, og gjelder ved både sykdom og ulykke.
Fysioterapi og rehabilitering
X
Dekkes med inntil 5 000 kroner per år.
Kreftbehandling
X
Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5 000 kroner per år.
Utredning og behandling av allergi
X
Dekkes med inntil 5 000 kroner i løpet av kattens liv.
Tannbehandling som følge av ulykke
X
Dekker utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil forsikringssummen.

Livsforsikringen dekker:

Inkludert

Dødsfall
X
Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis katten må avlives av dyrevernmessige grunner.

Egenandel for veterinærutgifter

Reduksjon av livsforsikringssum

Registrering i NORAK/NRR

Ansvar for deg som eier

Har du allerede katteforsikring hos oss?