Hundeforsikring

Hundeforsikring
Hundeforsikring er en trygghet for deg som hundeier. Det kan være kostbart dersom hunden din blir rammet av sykdom eller ulykke, og en hundeforsikring hjelper deg med å dekke kostnadene som oppstår. Forsikringen kan kjøpes fra hunden er seks uker til syv år gammel.

Fordeler ved hundeforsikring

  • Gjelder både ved ulykke, sykdom og død.
  • Dekker fysioterapi og rehabilitering med inntil 5 000 kroner per år.
  • Veterinærforsikringen gjelder så lenge hunden lever.

Hvorfor velge If

  • Som If Pluss-kunde kan du oppnå inntil 12 prosent rabatt på hundeforsikringen.
  • Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.
  • Kundene våre gir oss toppkarakterer på skadebehandlingen.

​​Veterinærforsikring

Det er mulig å velge mellom forsikringssum på 10 000, 15 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Veterinærforsikringen gjelder så lenge hunden lever.

Livsforsikring

Velg en forsikringssum som tilsvarer hundens verdi, fra 2 000 – 30 000 kroner. Dekningen gjelder til utgangen av det året hunden fyller 10 år.

Veterinærforsikringen dekker:

Inkudert

Veterinærutgifter
X
Veterinærutgifter dekkes med inntil valgt forsikringssum per år, og gjelder for både ulykke og sykdom.
Fysioterapi og rehabilitering
X
Dekkes med inntil 5 000 kroner per år.
Kreftbehandling
X
Utgifter til cellegift eller stråling erstattes med inntil 5 000 kroner per år.
Utredning og behandling av allergi
X
Dekkes med inntil 5 000 kroner i løpet av hundens liv.
Tannbehandling som følge av ulykke
X
Dekker utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil forsikringssummen.
Veterinærutgifter for valpekull
X
Dekkes med inntil 6 000 kroner per valp, og gjelder fra valpen er én måned til fylte tre måneder. Forsikringen dekker inntil to valpekull.

Livsforsikringen dekker:

Inkludert

Dødsfall
X
Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevernmessige grunner.
Hund som blir borte
X
Engangsutbetaling hvis hunden blir borte eller stjålet og ikke kommer til rette innen 3 måneder.
Tap av bruksverdi
X
Engangsutbetaling hvis hundens bruksverdi går tapt. Erstatningen er 50 % av valgt forsikringssum.

Egenandel for veterinærutgifter

Reduksjon av livsforsikringssum

ID-merking

Bruksverdi

Ansvar for deg som eier

Har du allerede hundeforsikring hos oss?