Sykeavbruddsforsikring.

Når inntektene reduseres på grunn av sykdom, og utgiftene fortsetter å løpe.

Send oss noen få opplysninger så gir vi deg et tilbud på sykeavbruddsforsikring.

Be om tilbud på sykeavbruddsforsikring
 
Når inntektene reduseres, men utgiftene fortsetter å løpe er det godt å ha en sykeavbruddsforsikring som dekker bedriftens faste kostnader. Er du selvstendig næringsdrivende dekker vi også lønn.

Har du tenkt over hva som vil skje om du som selvstendig næringsdrivende eller en nøkkelperson i bedriften skulle bli sykemeldt? Selv om bedriftens inntekter skulle bli redusert i en periode, fortsetter faste utgifter som husleie, strøm og renter å løpe.

Hva dekker sykeavbruddsforsikringen?

Forsikringen dekker bedriftens faste utgifter som vil løpe selv om bedriften får reduserte inntekter i en periode. Vi anbefaler sykeavbruddsforsikring spesielt til:

  • selvstendig næringsdrivende
  • nøkkelperson

Er du selvstendig næringsdrivende dekker forsikringen også sykelønn. Det vil si lønn og godtgjørelser utover det du får dekket av NAV. NAV dekker maksimalt 65% av 6G, det utgjør ca.345,000*. Blir du eller barnet ditt syk har du krav på sykepenger fra NAV etter 16 dagers sykdom.

Erstatningsnivåer

Erstatningen gis i form av et forhåndsavtalt beløp per dag. Du avtaler selv hvor mange dager som ikke skal dekkes av forsikringen. Utbetalingen starter når disse dagene har gått, og fortsetter så lenge sykdommen/ ulykken fører til fravær. Vi dekker inntil 365 dager for ett og samme sykdoms- eller ulykkestilfelle. Når du kjøper forsikringen oppgir du hvor stor andel av de faste kostnadene du eller nøkkelpersonen står for.

Eksempler på erstatningsutbetalinger

  • En frisørsalong med 4 ansatte hvor én frisør blir langtidssykemeldt:
    Sykeavbruddsforsikringen gir en avtalt dagpengesum som dekker 25 % av frisørsalongens faste kostnader.
  • Et eiendomsmeglerfirma har to ansatte og en av dem blir langtidssykemeldt:
    - Meglerens inntekt dekker 50 % av bedriftens faste kostnader. Sykeavbruddsforsikringen utbetaler avtalt dagsbeløp som dekker 50 % av meglerfirmaets faste kostnader.

*1G = 88.370 kroner per 1.5.2014

Hvordan få krav på sykepenger fra NAV?

Dersom du driver et enkeltmannsforetak hvor du har en deltidsstilling som fast ansatt, har du krav på sykepenger. Er du ansatt i eget aksjeselskap, har du trygderettigheter på linje med andre lønnsmottakere.

Mange bommer på beregningen av «sykepengegrunnlaget». Det er din gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekt de tre siste årene som gir rett til sykepenger, ikke næringsinntekten. Så hvis du har hatt lav inntekt de første par årene, kan utbetalingen blir lav.

Les også om han som tapte tusenvis da han brakk benet


Viktige forsikringer du også bør vurdere